logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gleerup, CWK (1800 – 1871), bokhandlare och bokförläggare

   Profiler

Christian Wilhelm Kyhl Gleerup var född i Danmark år 1800. Han hade god erfarenhet från bokhandelsverksamhet i Köpenhamn när han slog sig ner i Lund år 1825, först som bokhandlare, snart även som bokförläggare. 

Han fick genom sitt kontaktnät stor betydelse för förbindelserna med utlandet, inte minst när det gällde vetenskaplig litteratur.  För universitetets teologer blev hans Theologisk Quartalstidskrift ett viktigt forum. Den lönsamma försäljningen av biblar, postillor och psalmböcker blev en god ekonomisk grund.  Gleerup gav ut vetenskapliga verk, främst teologiska, men även naturvetenskapsmän som N J Berlin, Elias Fries och Sven Nilsson fick stora arbeten publicerade hos honom.
Det var Gleerup som utgav Carl August Hagbergs översättning av Shakespeares dramer (1847–1851); även andra stora översättningsföretag uppmuntrades, som Nils Lovéns av Dantes Divina Commedia (1856–1857).  Därtill kom att en rad andra lundaakademiker översatte barnlitteratur till svenska för förlaget. Jacob Gleerup, som övertog förlaget efter fadern, fortsatte denna linje genom en serie översatta ungdomsböcker, påbörjad på 1890-talet. I den finns klassiker som Buffalo Bill. Den siste store gränskrigaren (1899) och Anne på Grönkulla (1909).

C W K Gleerup gynnade den skånska litteraturen; det var bland annat på hans förslag som Nils Lovén, ”Nicolovius”, kom att författa minnesboken Folklifvet i Skytts härad (1847), som blivit en klassiker.  Han tog också initiativ till praktverket Skånska herregårdar, tecknade af Fr. Richardt, beskrifna af Gustaf Ljunggren (1852­–1863).

Han gifte sig 1827 med lundaflickan Anna Catharina Stäck.
Sonen Jacob (1834–1915) utvidgade förlaget i betydande grad; särskilt böcker för skolbruk blev allt viktigare. Hagbergs Shakespeareöversättning utkom i många senare upplagor, så småningom reviderade och kommenterade; en annan av förlagets klassiker blev Erland Lagerlöfs Homerosöversättningar (1908 och 1912).


I Kvarteret Maria Minor, mellan Botulfsplatsen och Stora Södergatan, lät CWK Gleerup och senare sonen Jacob bygga hus för bokhandel och förlag. 1863 färdigställdes Stora Södergatan 5 och tre år senare stod huset på Stora Södergatan 7 klart. I det senare fanns Gleerupska bokhandeln till 1891, då den flyttade till Stortorget (idag Akademibokhandeln).
Två tomter mot Vårfrugatan (Botulfsplatsen), alltså i samma kvarter, förvärvades 1863 resp. 1915, främst avsedda för förlagsverksamheten. På Vårfrugatan 8a uppfördes en ren ekonomibyggnad. Över porten på huset på Vårfrugatan 8b står alltjämt förlagets namn,

Jacob Gleerup lät också bygga Villa Sunna vid Dalbyvägen, att användas som sommarställe för familjen Gleerup.

CWK Gleerup är begravd på Östra kyrkogården.

Text: Louise Vinge

Läs mer
Vinge, Louise, Världslitteraturens vägar genom Lund. (i En lundensisk litteraturhistoria, s. 178-182). 2017.

  Senast uppdaterad 25 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 14 april, 2020 av Ingrid André