logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Oelreich, Bernhard (1626 – 1686), präst, professor, prokansler

   Profiler

Inför invigningen av Lunds universitet 1666 tillkännagavs en akademisk utnämning som förvånade många och retade ännu fler. Till lärosätets förste prokansler utsågs Bernhard Oelreich, den tyskättade kyrkoherden i Norra Åsum. Enligt staturerna skulle posten gått till stiftets biskop Peder Winstrup som blev mäkta upprörd över att ha blivit förbigången – Oelreich, måhända, blev förvånad.

Oelreichs familj kom från Hamburg men hans far hade kallats till Köpenhamn för att förestå det isländska handelskompaniet. Sonen Bernhard var studiebegåvad, blev student vid 14 års ålder och gjorde en snabb karriär. 21 år gammal blev han professor vid akademien i Sorö. Christian IV hade uppmärksammat hans vältalighet och 1651 kallades han till kyrkoherde i Norra Åsum, numera en del av Kristianstads tätort.
 

Oelreich valde inte sida i de dansk-svenska tvisterna vilket gjorde honom respekterad i Stockholm Han deltog i riksdagen 1664 och när änkedrottning Hedvig Eleonora hört honom predika utnämndes han till hovpredikant. Och fler titlar skulle det bli – den förste professorn i teologi vid det nya universitetet och ledamot av Lunds domkapitel.
 

Både Oelreich och Winstrup gjorde anspråk på att ha fött idén och förslaget om ett universitet i den nya svenska provinsen. Båda var stridbara och att de skulle kunna samarbeta var uteslutet. Istället blev det ett liv och ett kiv i konsistoriet. De båda prelaterna motarbetade och skymfade varandra.  Oelreich gick så långt att han anklagade Winstrup för högförräderi – men Winstrup friades.
Till slut blev beskyllningarna mot Oelreich så grova att han försvarade sig i konsistoriet och hade vittnen till det. Nej, han hade inte behandlat professorerna som slavar, han hade inte gett sig själv makt att avsätta och anställa professorer, nej han förde inte ett ogudaktigt liv, ägnade sig inte åt dryckenskap eller förde ett obscent tal. En av professorerna vittnade om att Oelreichs dryckesvanor bestod i att han på morgonen föredrog svagöl med lite vin i hellre än brännvin.

Oelreich lär ha varit så trött på striderna att han bett att få gå tillbaka till sina sysslor som kyrkoherde i Norra Åsum där församlingsborna uppskattade honom. Men han hade organisatoriska talanger och var kvar som prokansler till 1671 då han fick en befattning som pastor primarius vid Sankt Petri kyrka i Bremen.

När Oelreich lämnade Lund för Bremen utsågs hans rival Winstrup till prokansler. Stridigheterna var över.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer:
Bernhard Oelreich. (Wikipedia)
Olofsson, Christer, Kyrkoherden i Norra Åsum som var prokansler vid Lunds universitet och inte drack brännvin på mornarna. (Gärds Härads Hembygdsförenings Årsbok 1955).

  Senast uppdaterad 18 juli, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 18 juli, 2021 av Ingrid André