logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hjelmqvist, Bengt (1903 – 2005), lundensare, biblioteksman

Bengt Hjelmqvist föddes i Lund och dog på Åry Herrgård i Småland. Fadern Theodor Hjelmqvist var lektor vid Katedralskolan i Lund och blev titulärprofessor. Hans mor Elisabeth Hjemqvist född Feuk var författare och skrev för både barn och vuxna. Det fanns många bibliotekarier i släkten och barndomshemmet rymde ett stort bibliotek. ”Jag visste inte att […]