logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Westling, Håkan (1928-2018), professor, universitetsrektor

   Profiler

I maj 2007 höll Håkan Westling sin bejublade ”planteringsföreläsning”i universitetsaulan – det var sista gången han föreläste där. Efteråt planterade han en lind, en Westlind, i Lundagård, en gåva från Universitetshistoriska sällskapet. Linden stammar från Linnés föräldrahem. Namnet Linné har sitt ursprung i trädet som på äldre svenska hette ”linn”.

Håkan Westling fyllde sitt liv med innehåll som var till glädje för många.

Han föddes i Göteborg men sökte sig till Lund för medicinstudier – och detta Alma Mater var han trogen hela sitt liv. Han blev färdig läkare 1955. Forskarstudier ledde sedan till en professur i klinisk fysiologi 1967. Nästa steg i karriären var uppdraget som dekanus för medicinska fakulteten och därifrån hämtades han 1983 till tjänsten som universitetets rektor. Han stannade på den posten till 1992.

Det var slitsamma år. Universitetet växte och det fanns delar som ville bryta sig ut och ”bilda eget”. Håkan Westling tyckte att ett sammanhållet universitet var det som gjorde Lund slagkraftigt – och drev den linjen med framgång. Hans ord vägde tungt såväl i den akademiska världen som på departement. Umgänget med tjänstemän och politiker flöt inte alltid perfekt – han var ingen vän av byråkrati i övermått. Men han var effektiv.

 Det var under hans rektorstid som universitetet blev datoriserat och internationaliseringen tog fart. Han var mycket aktiv inom den europeiska rektorskonferensen. När det kom en inbjudan från universitetet i Greifswald, en gång svenskt lärosäte, kunde han förena nytta med nöje. Han var en erfaren seglare så färden till Greifswald företogs med paret Westlings segelbåt Smile. Rektor och prorektor Kjell-Åke Modéer med hustrur blev väl mottagna och mötet med DDR-universitetet bjöd på intressanta inblickar.

Håkan Westling var en stark och respekterad ledare i den akademiska världen och tog på sig många uppdrag.1989 tillsattes en utredning om akademisk grundutbildning, kallad Grundbulten, som han ledde. Han var mån om studenterna och ville att deras tid i Lund skulle rymma både utbildning och bildning. Därför tog han initiativ till ett core curriculum, en för alla fakulteter gemensam introduktionskurs. Håkan Westling var inte bara kunnig naturvetare– han var också en sann humanist. Det fakultetsöverskridande projektet Medicin och humaniora, tillkommet med hjälp av donation från Philip och Grace Sandblom, är ett uttryck för detta.

Ett erkännande av hans insatser kom 2000 då han utsågs till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten i Lund.

Håkan Westling var en man som ”fick saker gjorda” och tempot var högt även då han pensionerats 1992. Han bildade Lunds universitetshistoriska sällskap och var dess ordförande 1993-2006. Sällskapet blev en omedelbar succé. Det ordnar intressanta föreläsningar, resor till andra universitet och ger ut praktfulla årsböcker. Dess första uppgift blev att bygga upp ett universitetshistoriskt museum som inrymdes i Lindforska huset på Kulturen. Håkan Westling var ”en fena” på att hitta donatorer. Museet invigdes med pompa och procession i april år 1997. Han var också drivande i återupprättandet av det medicinhistoriska museet, nu Livets museum.

Som pensionär beträdde Håkan Westling en ny bana – författarens. Litteraturprofessorn Carl Fehrman hade kommit ut med boken Lärdomens Lund 1984, där universitetets historia sammanfattades i populär form. Tio år senare kom en reviderad utgåva med Håkan Westling som medförfattare. Sen blev det biografier över olika lundaprofiler, bland dem Nils Alwall och Hellmuth Herz. Som rektor fick han följa uppbyggnaden av Ideon och skrev Idén om Ideon. Hans sista bok, Mossiga minnen, kom ut strax efter han gått bort.

Som talare var Håkan Westling oslagbar. Alltid väl förberedd, aldrig långrandig. Han kunde linda in gliringar och kritik i genomtänkta formuleringar, men alltid med en glimt i ögat och avrundat med lundensisk humor.

Text: Solveig Ståhl, foto: Gunnar Menander

  Senast uppdaterad 16 februari, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 16 februari, 2020 av Ingrid André