logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ljunghill, K.G. (1911-1979), legendarisk skolchef

   Profiler

Ljunghill

K G Ljunghill föddes i Lund, växte upp i Örkelljunga och präglades av den bygdens folkrörelser.
Han tog lärarexamen vid folkskoleseminariet i Lund 1933 och från 1938 var han ordinarie lärare i staden.

Tillsammans med tonsättaren John Fernström startades Lunds Ungdomsorkester 1951 och Lunds Stadsorkester.  Med folkskolläraren Nils Otto Bengtsson byggde han ut instrumentalmusiken till en kommunal musikskola 1958. Den 1 november 1950 blev han t f folkskolinspektör, då hade han redan varit överlärare i en handfull år. 1958 blev han stadens skolchef. Den 30 juni 1973 lämnade han på egen begäran den befattningen. 
Han var gift med riksspelmannen och lågstadieläraren Sonja Ljunghill.

Samhällsintresse
K G Ljunghills samhällsintresse var omfattade skola, kultur och idrott, samhällsbyggande och folkrörelseengagemang. I sin ungdom hade han varit målvakt i Ängelholm och HIF. 1940 skrev han en lundarevy ”Mitt i prick”. 1943 var han med och grundade Föreningen Norden i Lund. Innan han blev skolchef var han politiskt aktiv för (s) i stadsfullmäktige 1939-52 och sedan ordförande i musiknämnden 1948-70. Den erfarenheten gjorde honom kunnig och skicklig i att självständigt hävda Lunds intressen mot Länsskolnämnd och Skolöverstyrelse.

Barnens kreativitet i centrum
Hans ledning var präglad av entusiasm och pedagogisk hängivenhet. Han bar på en stark tilltro till människans kreativitet och betonade vikten av att utveckla barnens skaparglädje. Redan innan han tillträtt som ansvarig för Lunds skolor skapade han som redaktör ett forum för att föra ut sina idéer till föräldrar och elever. Genom tidningen Kontakt med Hemmen som utkom med fyra nummer om året fick varje hem en ”nyhetsrapportering” från skolan som skolchefen själv ansvarade för under många år.

”Lundamodell” för lundaskolor
Han verkade aktivt för byggandet av nya skolor anpassade efter moderna pedagogisk krav och med utrymme för bred kulturell verksamhet. I en ”lundamodell” utvecklade han en utbyggd enhetsskola med estetisk inriktning. Fäladsgården – ritad av Yngve Lundqvist – var enligt Ljunghill syntesen av hans syn på skolan som en kulturell generationsöverskridande samlingsplats för stadsdelen med skollokaler, fritidsgård, bibliotek, studiesalar för musik, dans, slöjd och konst och en aula med väl tilltagen scen.

Som pensionär utformade han pricksäkra dagsverser i Sydsvenskan under pseudonymen ”En annan”. Då utvecklade han också sitt fiolspel därtill inspirerad av makan riksspelmannen Sonja Ljunghill (1912-1997).
K G Ljunghill var den pedagogiske och estetiske ledaren, som satte barnen i centrum och vid klassrumsbesöken bokstavligen gjorde som titeln i en av hans diktsamlingar ”Jag lyfter mitt barn mot solen så högt mina händer når…”

Text: Lennart Prytz

  Senast uppdaterad 18 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André