logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Möller, Lissie (1864-1926), pionjär inom hemslöjdsrörelsen

   Profiler

Möller Lissie

Lissie Möller bodde från 10 års ålder på Bredgatan 19, Vänskapens hus. Familjen bestod av Albert Möller, hans hustru Ida född Wollin och barnen Lissie, Fredrik och Inez.
År 1892 inträffade en händelse som helt ändrade hennes liv. Hennes far och bror omkom i en olycka vållad av möte mellan häst och tåg. Tillsammans med sin mor och syster tvingades hon lämna huset på Bredgatan. De kunde senare återvända som hyresgäster.

Malmöhus läns hemslöjdsförening
Att rädda och dokumentera gamla textilier blev hennes livsuppgift. Tillsammans med Friherre Hans Ramel, friherrinnan Henriette Coyet och Märta Måås-Fjaetterström bildade hon år 1905 Malmöhus läns hemslöjdsförening. Hon var direktris för affärerna i Malmö och Helsingborg, anordnade kurser och utställningar och reste runt och inventerade gammal slöjd i gårdarna.
Under sina resor besökte hon 246 socknar och antecknade 17.600 föremål. En del fotograferades och korten färglades i efterhand. År 1914 fick hon medaljen Litteris et artibus och vid sin 60-årsdag 1924 mottog hon ovationsartade hyllningar på Bredgatan 19. Bara två år senare avled hon.

Hon har utfört en enastående kulturgärning genom att leta reda på gamla textila skatter, en del från 1600-talet, bortglömda i kistor. De vittnar med sina lysande färger om kvinnors skaparlust och dröm om skönhet i vardagens hårda slit. Lissie Möllers dockskåp har glatt många barn. Hennes syster Inez Möller skänkte det 1927 till Kulturen.

Text: Margareta Wickström

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André