logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Utbildning

  Studentliv

Om studentnationer, karnevaler, studentsångare, studentkaserner, studentaftnar ...

Danska skolan

Hösten 1943 hade Hitler och Himmler bestämt att ”den slutgiltiga lösningen” skulle omfatta även de danska judarna. En stor aktion för att deportera dem skulle äga rum de första dygnen i oktober. De skulle föras till koncentrationslägret Theresienstadt. Men den tyska ledningen i Danmark tyckte inte det var en bra idé. De ville hellre bevara […]