logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Holmstedt, Gunnar ”Mentor” ( 1903 – 1983), privatlärare

   Profiler

Holmstedt Gunnar

Gunnar Holmstedt – av sina närmare 3500 elever kallad Mentor – var under drygt 60 år privatlärare i Lund. Från elva års ålder fram till 1972 undervisade han elever, huvudsakligen från Katedralskolan och Spyken i  Lund, och lotsade generation efter generation fram till studentexamen.

Gunnar Holmstedt föddes i Lund. Han var son till tapetserare- och sadelmakaremästaren Wilhelm Holmstedt och Elise Larsson, snickardotter från Österlen.
Holmstedt tog studenten vid Katedralskolan i Lund 1921. Då hade han redan sedan flera år (redan som 11-åring) inlett sin lärarverksamhet.  Efter studenten läste han bl.a. latin vid universitetet.
Han gifte sig 1936. Som så många andra blev han inkallad under kriget, men även då fortsatte han att undervisa på eftermiddagar, kvällar och veckoslut.

Till att börja med skedde undervisningen rum i hemmet vid Östra Vallgatan. Så småningom flyttades den till S. Esplanaden 28 (som då hade nummer 24), tredje våningen. Omsider flyttade även familjen in på bottenvåningen och så småningom etablerades den lokal (rummet närmast ingångsdörren) som blev känd som Mentors lärosal.

Mentor undervisade främst i språk: latin, grekiska, franska, tyska och svenska – men även i bl.a. filosofi, historia och kristendom.
Undervisningen var speciell och lektionerna fylldes inte bara av oregelbundna verb, gloskunskap och översättning av texter. Här fördes livliga diskussioner om det som utspelade sig i Sverige och i världen. Bland de tusentals böckerna i studerkammaren intog också radion en central roll.
Mentors pedagogik innehöll två viktiga punkter – berättandets konst och att göra undervisningen underhållande.

När studentexamen avskaffades i Sverige 1968 upphörde i praktiken undervisningen på Södra Esplanaden. Men då hade Holmstedt uppnått pensionsåldern.

Mentors undervisning betydde mycket för många av hans forna elever, och Föreningen Mentors elever har bildats för att tillvarata minnet av privatläraren Gunnar Holmstedt.

Film: Mentor – Lunds meste privatlärare

Text: IA


Läs mer

Minnen av Mentor. Utg av Föreningen Mentors elever 1998

  Senast uppdaterad 6 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André