logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sandin, Gunnar (1940-2012), översättare, författare, järnvägsforskare, vandrare.

   Profiler

Sandin Gunnar
Foto: Anders Lundquist
Järnvägar, vandringar, Veckobladet och Röda kapellet är vad som förknippas med vänsterpolitikern Gunnar Sandin. Han kom från Värmland till Lund 1960. Året innan gjorde han ett besök i Lund och åkte då järnvägen Lund-Staffanstorp-Trelleborg, som skulle läggas ner.

Så fortsatte det, järnvägar som finns och som försvunnit var Gunnar Sandin expert på. Han var redaktör för Gamla Lunds årsbok BLHJ (Bjärred-Lund-Harlösa järnväg) och skrev också för Gamla Lund boken Kring Lund C. Det blev fler böcker och artiklar om järnvägar. I hans bibliografi noteras 203 nummer. Han blev med åren en av Sveriges mest respekterade järnvägsforskare.

Kulturgeografi var hans huvudämne. Trebetygsuppsatsen handlade om markanvändning efter upprivna järnvägar. Underlag skaffade han sig genom att vandra linjerna. Det blev starten för ett livslångt projekt; att till fots besöka varje kvadratkilometer i Skåne. 11 000 rutor skulle det bli. När han avled återstod bara ett fåtal.

Vandringarna genomfördes med vänner. Man åkte tåg, vandrade och övernattade i det fria. Längre vandringar i Europa blev det under sommaren.

Gunnar Sandin var en av Sveriges främsta översättare inom samhällsvetenskap. Järnvägar var favoritämnet, ett kärleksobjekt skrev vännen Sten Henriksson i Veckobladet.

Detta organ för Vänsterpartiet var ett hjärtebarn för Sandin. Han skrev, tryckte och distribuerade. Kring 1970 var han aktivt med då vpk (sedermera V) blev ett parti att räkna med i Lundapolitiken.

Partiets blåsorkester Röda Kapellet har Gunnar Sandin som upphovsman. Han utbildade dem som inte tidigare hållit i ett blåsinstrument.

För en man som hatade bilar var platsen i parkeringsbolagets styrelse en paradox. I Sydsvenskan skrev Jan Mårtensson att Gunnar Sandin bara körde bil när valaffischerna skulle ut. Han var den praktiske valarbetaren som tryckte och spikade.

Gunnar Sandin satte avtryck i Lunds kulturliv. Han tog initiativ och förverkligade idéer. 1995 fick han Lunds kommuns kulturpris med motiveringen ”en mångsidig idéspruta”.

Text: Ingrid Nathéll

Bibliografi över Gunnar Sandins översättningar, järnvägsforskning m.m. Innehåller även en kortare levnadsbeskrivning.

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André