logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bäckström, Barbro (1939-1990), skulptör, tecknare, grafiker

   Profiler

Baeckström Barbro


Född på Djurö. Bosatt och verksam i Lund från 1964.

Barbro Bäckström föddes och växte upp på Djurö i Stockholms skärgård. Hennes far var lärare och amatörmålare och modern organist. Föräldrarna uppmuntrade sina barn till eget skapande och Barbro Bäckström kände tidigt lust att forma figurer i lera. Hon började senare teckna och inspirerades av skärgårdens klippor, ljuset och de böljande rörelserna som vågen och vinden skapar. Det naturnära kom att prägla hela hennes konstnärskap.

Debut i Lund
Under 1960-1964 studerade Barbro Bäckström till teckningslärare på Konstfack i Stockholm. Efter avslutad utbildning bosatte hon sig i Lund tillsammans med sin make, konstnären Holger Bäckström. Hon hade sin första separatutställning på studentgalleriet Atheneum i Lund 1965. Kort därefter började hon bli flitigt anlitad för offentliga uppdrag och ställde ut regelbundet.

Skulpturer i järnduk
Barbro Bäckström är främst känd för sina skulpturer och reliefer i järnduk. I järnduken fann hon den absoluta föreningen mellan skulptur och teckning, ett dubbelt uttryck. Motiven utgjordes av fragment av nakna människokroppar, med antydan av rytmik och böljande rörelser. Uttryckssättet bröt mot många traditionella vedertagna begrepp inom skulptur. Formspråket är minimalistiskt, men ”enkelheten” är resultatet av en ytterst medveten reducering och koncentration och av fysiskt mödosamt arbete.

Under 1980-talet började Barbro Bäckström experimentera med abstrakta former och massiva material, t ex brons och järn. Hon prövade nya teman och sökte sig även till andra kulturkretsar, som associerar till afrikanska och orientaliska kulturer och naturmystik. Kanske kan man i detta se en önskan hos Barbro Bäckström att försöka sammansmälta människan och naturen, fysikens lagar med metafysiken – de teman som hon undersökte och gestaltade under hela sitt konstnärskap.

Uppskattad utanför Sverige
Barbro Bäckström har inte enbart avsatt tydliga spår i den svenska konsthistorien. Efter utställningar i USA och England mötte hon ett intresse och en uppskattning för sin konst långt utanför våra gränser.

Efter Holger Bäckströms död 1997 donerades närmare 300 verk ur Barbro Bäckströms kvarlåtenskap till Malmö Konstmuseum. Till donationen hörde även ekonomiska medel till ett betydande konstnärsstipendium som delas ut en gång per år till lovande svenska konstnärer.

Text:  Ann Beran

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André