logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ingemansson, Hans, (1905 – 2005), advokat politiker

   Profiler

Hans Ingemansson och Nils Gustafsson. Foto: Firma Hagblom-foto

Han hade en dröm att bli sjöofficer och gjorde värnplikten vid flottan, men han valde att stanna på land och blev sin födelsestad Lund trogen. Under några decennier var han en av stadens främsta politiker.” Hans livsverk syns i Lund” skrevs det våren 2005, då i samband med hans 100-årsdag.

Hans Ingemansson valdes in i Lunds kommunfullmäktige 1947 för Högerpartiet, sedermera Moderaterna, och lämnade Lundapolitiken efter valet 1973. Mellan åren 1955 och 1973 var han kommunstyrelsens ordförande, en lång och expansiv period i Lunds politiska historia.

Han var med om att planera och forma nybyggen av bostadsområde, exempelvis Klostergården, Linero och Norra Fäladen. Under hans period planerades också en stark expansion av Lunds Tekniska högskola, Lunds Universitetet och inte minst 60-talets stora sjukhusutbyggnad, med sjukhusblocket som nytt landmärke för staden.

Andra viktiga byggnader i Lund från denna period är Konsthallen, Stadshallen och Stadsbiblioteket. En viktig förutsättning för Lunds nuvarande politiker var också det arbete som ledde fram till Lunds storkommun, kommunsammanslagningen från den 1 januari 1974.

Samarbetspolitiker
Hans Ingemansson var en sann samarbetspolitiker, han drev politiken i nära samarbete med övriga partier och politiker, främst kan nämnas Socialdemokraterna Ivan Holmberg och Nils Gustavsson. När Hans och Nils var kommunalråd myntades begreppet ”Hasse och Nisse” ett begrep för samarbete och en gemensam önskan att göra det bästa för Lund och Lundaborna.

Han var sin tids politiker, inte van att bli ifrågasatt och hade svårt att hantera den växande vänsterrörelsen under 60 – talet. Han kunde känna sig påhoppad och långt senare berättade han i sin 100 årsintervju om vänsterrörelsen som ockuperade hans trappuppgång och det obehag det förde med sig. Samarbetspolitikern kom också fram i den intervjun; han var fortfarande var irriterad över att de även varit ohövliga mot Statsminister Tage Erlander på besök i Lund.

Genombrottet – ett nederlag
Under Ingemanssons tid som politiker var tillväxt och expansion en självklarhet. Men nya värderingar växte fram på 60-talet. Den fyrfiliga motorväg genom centrala Lund, ”Genombrottet”, som planerades i hemlighet under 50- och 60-talet väckte stor ilska och stoppades i sista stund av Kommunfullmäktige. Hans Ingemansson såg detta som en av sin periods största nederlag.

Hans Ingemansson föddes i Lund 1905 och fick ett långt och aktiv liv, firade sin hundraårsdag med stor mottagning på dagen och middag för familjen på kvällen, detta våren 2005 och avled samma år på hösten. Han har sin gravplats på Norra kyrkogården.

Jurist och Lundensare
Efter studentexamen i början på 20 talet vid Katedralskolan i Lund läste han vid Lunds Universitet och tog där en juristexamen, fick tingsnotarietjänst vid Torna Bara härads domsaga. Sedermera blev han biträdande jurist vid advokatfirman Borgström o Wickman och startade 1949 egen advokatfirma.

Hans Ingemansson var en sann Lundensare, studentlivet och det akademiska låg honom varm om hjärtat, han var mångårig särskild ledamot av Akademiska Föreningen och hedersordförande vid Lunds Nation. Rotarian under många decennier och fick, som en av få, högsta hedersutmärkelse, Paul Harris Fellow medaljen.

För att kunna hålla hög arbetstakt och ha god fysik såg man ofta Hans promenerande på stan. Långa promenader långt upp i åren med olika delmål för att följa stadens utveckling. En och annan golfrunda, ett stort kulturintresse och sommarhuset i Ljunghusen skapade också avkoppling.

Arbetstakten höll han hög livet ut, efter politiken återinträde han i advokatsamfundet och hade många ärenden och klienter långt upp i åren. Han följde noga Lundapolitiken, ibland ringde han och ville veta argument för olika beslut. Han ville aldrig lägga sig i, bara veta resonemang. Ibland gick det att lura till sig ett omdöme, men han nämnde alltid med stor respekt, tidens gång och med det de olika förutsättningar som det gav.

Text: Christine Jönsson

  Senast uppdaterad 20 juni, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 20 juni, 2020 av Ingrid André