logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Agardh CA

Agardh, Carl Adolph och Jacob Georg, far och son

Två bröder Agardh invandrade på 1700-talet från Danmark till Sverige. Den ene, Hans Georg Mikaelsson, blev handlande i Båstad och far till Carl Adolph Agardh. Vid Lunds universitet inskrevs Carl Adolph den 4 oktober 1799, samma dag som Esaias Tegnér. De två kom att bli Lunds universitets mest ryktbara gestalter under 1800-talet. Carl Adolph hade […]

Bendz Hans

Bendz, Hans (1851 – 1914), läkare, patolog

Hans Bendz, föddes i Västra Tomarp och dog i Lund. Han var medicine doktor, innehade en mängd olika anställningar som sjukhusläkare i Lund och inom den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Han var intendent vid Ronneby Hälsobrunn 1886-1900, och utnämndes till professor i patologisk anatomi och rättsmedicin vid Lunds Universitet 1898. Gift med författaren Emma […]

Berg Alfred

Berg, Alfred ”Fader Berg” (1857-1929), kördirigent, tonsättare, anförare för Lunds studentsångförening

Alfred Berg växte upp i Hudiksvall och åtnjöt tidigt undervisning i piano av sin mor, en skicklig amatörpianist. Han studerade i Uppsala och fördjupade sig främst i botanik med växtfysiologi. Uppsalalivet medförde dock ett livligt, närmast uppslukande, engagemang i musikaliska sammanhang. Han blev en flitig deltagare i manskören Allmänna sången och spelade violin i Akademiska […]

Björck Hildegard

Björck, Hildegard, (1847 – 1920), medicinstudent, kvinnlig pionjär

Värmländskan Hildegard Björck var pionjär på många sätt; första kvinnliga studenten i Sverige att avlägga en akademisk examen – den s.k. medicofilen – 1874, första kvinnliga studenten som skrivits in vid en medicinsk fakultet, första kvinnliga studenten att avlägga medicine kandidataexamen och inte minst första kvinnliga studenten vid Lunds universitet (inskriven 9 april 1880).År 1870 […]

Boalt, Carin (1912–1999), första kvinnliga professorn vid LTH

Carin Boalt blev 1964 den första kvinnliga professorn i Lund, dock inte vid universitetet utan vid LTH, Lunds tekniska högskola som då startade som en fristående högskola. Hon blev samtidigt den första kvinnliga professorn någonsin vid en svensk teknisk högskola. Vid andra svenska universitet fanns det då åtta andra kvinnoprofessorer. Carin Boalt var då 49 […]

Borelius Hilma

Borelius, Hilma (1869-1932), akademisk pionjär

Hilma Borelius var litteraturhistoriker. Hon disputerade år 1909 och blev året därefter docent vid Lunds universitet. Trots hennes lysande begåvning och utåtriktade personlighet lade hennes kön hinder i vägen för hennes karriär och den högsta tjänst hon innehade var t. f. professor under en termin (1922). Av universitetets 70 professorer och docenter var hon länge […]

Broberg, Bertram (1925 – 2005), förste LTH-rektorn och populär äventyrare

Bertram Broberg var förste rektorn och också förste professorn på LTH, Lunds tekniska högskola, under en period då denna var helt fristående från Lunds universitet. Broberg var upplänning, född 1925, började läsa till civilingenjör 1949 vid KTH i Stockholm. I september 1961 kom han till Lund för att dra igång den första ”klassen” i teknisk […]

Colliander, Selma (1861 – 1944), bibliotekarie

På vårarna kan vi glädjas åt att UB-parken lyser av tusentals blå scillor. Initiativtagare till denna blomsterprakt var bibliotekarien Selma Colliander. Men vem var hon? Selma Colliander var dotter till kyrkoherden i Svalöv Josua Colliander och hustru Frederica Thomander. ”Dica”, som hon kallades, var äldsta dotter till biskopen i Lund, Johan Henrik Thomander. Biskop Thomander […]

Dahlgren Karin

Dahlgren, Karin (1944-2007), övermarskalk, akademiintendent

Karin Dahlgren var prästdotter född i Mönsterås och uppvuxen i Lenhovda. I prästhemmet lärde hon sig en värdinnas uppgifter. Hon kom till Lund 1965 och utbildade sig till läkarsekreterare. Hon var också aktiv i studentlivet, bland annat som souschef under karnevalen 1966. 40 år senare var hennes son Eric karnevalsgeneral. Under några år var hon […]

H-Hertz

Hertz, Carl Hellmuth (1920-1990), fysiker , utvecklade ultraljudet och bläckstråleskrivaren

C H Hertz far hette  Gustav – nobelpristagare i fysik 1925. Gustavs farbror var Heinrich Hertz (1857-94) som forskade om elektromagnetismen och gav namn åt frekvensmåttet Hertz. Hans forskning blev grundläggande för modern radiokommunikation. När Hellmuth föddes arbetade hans far i Berlin. Sedan tog han anställning hos Philips i Eindhoven, för att 1925 bli professor […]

Ingers, Ingemar (1902-1983) dialekt- och ortnamnsforskare, Lundakännare

”För en enastående och mer än halvsekellång insats för dokumentation, bevarandet och främjandet av skånsk folklig kultur och kulturhistoria, varvid en akademisk forskargärning på ett lysande sätt förenats med folkbildningsarbete i ordets djupaste mening”, motiverade juryn 1981 att Ingemar Ingers tilldelades Skånska Dagbladets då nyinstiftade kulturpris. Ingemar Ingers kom från en familj med kulturella- och […]

Ingvar, David H. (1924 – 2000), professor

”Trycket var starkt. En entusiastisk medicinprofessor till pappa. Dessutom mängder av nära släktingar som var läkare”. Så förklarar latinstudenten David Ingvar varför han valde att komplettera sina betyg och söka till läkarlinjen. Men han var glad för språkkunskaperna från gymnasiet. David Ingvar var född i Lund, utbildade sig i Lund och gjorde karriär som hjärnforskare […]

Källén, Gunnar (1926 – 1968), professor, teoretisk fysiker

Gunnar Källén föddes 1926 och dog vid 42 års ålder i en flygolycka 1968. Efter att ha utbildat sig till ingenjör vid Chalmers i Göteborg, påbörjade han 1948 sina studier i matematik, fysik och mekanik vid universitetet i Lund, där han disputerade inom teoretisk fysik redan 1951. 1958 äskade Lunds universitet en personlig professur till […]

albertlevan

Levan, Albert (1905-1997), professor i genetik

Han borde ha fått Nobelpriset. Den kommentaren är vanlig när Albert Levans forskargärning kommer på tal. Han valde Lund som studieort eftersom här fanns landets enda institution för ärftlighetslära. Albert Levan arbetade som växtgenetiker vid Svalöv från 1933 till 1947, då han knöts till genetiska institutionen i Lund, där han fick en personlig professur i […]

Lidforss foto

Lidforss, Bengt (1868-1913), botaniker, författare, kulturjournalist

Bengt Lidforss (1868-1913) har en självklar plats i lundamytologin. Han var en framstående forskare, han var litteraturskribent och uppskattad kulturjournalist. Han var en av de få akademiker och vetenskapsmän som tog ställning för arbetarrörelsen kring förra sekelskiftet. Kombinationen av allt detta gjorde honom unik. Men han hade också en personlighet som bildade en grund för […]

Lindblad Otto

Lindblad, Otto (1809-1864), kompositör, körledare och klockare

Otto Lindblad föddes 31 mars 1809 i Karlstorp Småland. Hans far var komminister. Tillsammans med sina syskon undervisades han i hemmet och fortsatte vid tio års ålder sina studier vid läroverket i Växjö. På läroverket var musikundervisningen undermålig men tillsammans med några kamrater bildade han en liten kör som vann en sådan uppskattning att den fick […]

carlvonlinne

Linné, Carl von, (1707-1778), botaniker

Carl von Linné föddes i Råshult i Småland 1707. Senare flyttade familjen till Stenbrohult där fadern, Nils Linnaeus, fick tjänst som kyrkoherde. Linné var intresserad av växter redan som barn och blev sin tids främste botaniker. I Stenbrohult hade hans far anlagt en trädgård som Linné beskriver: den hade flere slags örter, än någon trädgård […]

Mjöberg Jöran

Mjöberg, Jöran (1913-2006), litteraturvetare, kulturskribent

Jöran Mjöbergs far var Josua, legendarisk rektor för Katedralskolan, men särskilt nära stod Jöran sin mor, prästdotter från Simlångsdalen, den bygd Jöran älskade mest. AntinazistHan läste litteraturhistoria och utnyttjade studietiden även till annat. Han var redaktör för tidningen Lundagård, och i tal och skrift kämpade han mot Nazi-Tyskland och mot nazistiska medlöpare. Redan 1944 utgav […]

Nilsson Martin Pson

Nilsson Stjernquist, en familj med tre universitetsrektorer

Nilsson, Martin Persson (1874-1967), klassisk arkeolog, rektorHan föddes i Ballingslöv i Stoby socken. Fadern var lantbrukare och hette Per Nilsson, därav efternamnet Persson Nilsson. Martin P:son Nilsson ägnade sig åt de klassiska språken. Han skrev en avhandling om guden Dionysos fester i Athen, vilken gjorde honom till docent i grekiska. 1909 inrättades en professur i […]

Nilsson Ida

Nilsson, Ida (1840-1920), skulptör, självlärd arkeolog och folkminnesdokumentalist

Ida Göthilda Svensson växte upp i Lund, och som dotter till Sven Nilsson,professor i zoologi, geolog, arkeolog, teolog, ornitolog, universitetslärare m m och hans hustru Elisabeth Cecilia Berg fick hon trots dåtidens syn på kvinnors utbildning möjligheter som de flesta jämnåriga aldrig kom i närheten av. Ida Nilsson föddes som sjätte barnet i en Lundensisk […]

Nilsson Sven

Nilsson, Sven (1787-1883), naturalhistoriker

Sven Nilsson beskrivs som osedvanligt begåvad och med en vetenskaplig lidelse och en outtröttlig arbetsförmåga. Som zoolog blev han skolbildande i Sverige, som geolog och paleontolog var han i flera avseenden pionjär och som arkeolog en internationellt erkänd auktoritet. Hans namn var känt och aktat långt utanför landets gränser. Sven Nilsson föddes i Asmundtorp utanför […]

Odén Birgitta

Odén, Birgitta (1921-2016), Lunds första kvinnliga professor

När Birgitta Odén tillträdde professuren i historia år 1965 var hon den första kvinnliga professorn vid Lunds universitet. Hon var också den första kvinnliga historieprofessorn i Sverige. Birgitta Odén föddes i Uppsala men växte upp i Stockholm där hennes far, Sven Odén, var professor i lantbrukskemi vid tekniska högskolan. Båda föräldrarna var kulturellt intresserade och […]

Petrén Overton, Louise (1880 – 1977), matematiker, lärare

Louise Petrén föddes i Halmstads församling, nuvarande Svalövs kommun i Skåne. Hon dog 1977, nästan 100 år gammal, och är begravd på Östra kyrkogården i Lund. Louise var dotter till kyrkoherden Edvard Petrén och hans hustru Charlotte Göransson, och hon var yngst av tolv syskon, varav nio var pojkar. Louise var ovanlig eftersom hon liksom […]

Petrén, familjen – en akademisk släkt

 I ovanligt hög grad är petrénarna en familj som satt sin prägel på Lunds universitet. De var tolv syskon, nio pojkar och tre flickor, som nådde vuxen ålder.De kom från en prästfamilj. Fadern, Edvard Petrén, var kyrkoherde i det skånska Halmstad och Sireköpinge. Han var av en östgötasläkt som tidigare hette Pettersson. Han växte upp […]

Rietz, Johan Ernst (1815-1868), dialektforskare, skandinavist, präst

År 1867 publicerades pionjärverket Svenskt dialektlexikon: ordbok över svenska språket. Det omfattande verket tillkom i en tid som saknade datorer och andra tekniska hjälpmedel – denna guldgruva för språkintresserade är resultatet av en mans livslånga flit.Johan Ernst Rietz kom från ett enkelt hantverkarhem i Karlshamn. Uppmärksammad för sin begåvning kunde han som 16-åring avlägga studentexamen vid […]

Rosenius Paul

Rosenius, Paul (1865 – 1957), läkare, ornitolog, författare

Rosenius var född i Göteborg, kom i tidig ålder till Lund, där hans far blev professor i teologi. I Lund är han mest känd för att ha varit aktiv och drivande i den radikala föreningen DUG och i det s.k. Tua-kotteriet. I Sverige i övrigt blev han välbekant för sitt tidiga naturvårdsintresse. Han var en […]

Rydelius Andreas

Rydelius, Andreas, (1671 – 1738), filosof, biskop i Lund

En gata på söder i Lund är uppkallad efter Andreas Rydelius. Han hann verka endast fyra år (1734 – 1738) som biskop i Lund, men hans betydelse för svensk idéhistoria är betydligt större. Under tjugo år var han professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet innan han övergick till den teologiska fakulteten. Sådana övergångar var […]

Sandberg Hildur

Sandberg, Hildur ”Lejoninnan från Lund” (1881-1904), radikal medicinstudent

Hildur Sandberg föddes i februari 1881 i Ängelholm. Efter studier vid en flickpension kom hon 1895 till Lund och Högre elementarskolan för flickor också kallad Rönströmska skolan vid Stora Södergatan. Studentexamen tog hon efter privatläsning och skrevs 1899 in vid universitetet. Då fanns 582 studenter i Lund varav 11 kvinnor. Medicinstudierna förlöpte till en början […]

Sandblom Philip

Sandblom, Philip (1903 – 2001), kirurg, universitetsrektor, författare, konstkännare

Philip föddes i Chicago där hans far John Sandblom var tandläkare. Familjen bodde några år i Oslo, där fadern byggde upp en tandläkarutbildning, men bosatte sig i Stockholm 1909. Philip läste medicin på Karolinska Institutet och valde kirurgbanan. 1931 träffade han sin soul mate, Grace Schaefer, dotter i en förmögen bankirfamilj i New York, när […]

Schlyter Carl Johan

Schlyter, Carl Johan (1795 – 1888), professor, handskriftsutgivare

Schlyters väg vid Tornavägen minner om en av Lunds främsta jurister genom tiderna. Schlyter hade studerat i Uppsala och var under åren 1838 – 1876 professor i Lund, första i allmän lagfarenhet, sedan i laghistoria. Han hade fått i uppdrag att ge ut Sveriges medeltida lagar på grundval av befintliga handskrifter. Tekniken för handskriftsutgivning var […]

Schnell, Carl Christopher (1688-1771), akademifältskär

Fältskären Schnell är känd för att ha räddat livet på Linné. När den unge Carl Linneus studerade i Lund var han en gång på utflykt i Fågelsångsdalen för att studera naturen. Där blev han så illa stungen av en insekt att armen svullnade upp och han blev allvarligt sjuk. Schnell som då var kombinerad stadsfältskär […]

Stecksén, Jonas (1773-1835), professor

Född i Sundsvall, uppvuxen i Lund och Lunds förste professor i moderna språk.  Jonas Stecksén växte upp i Lund hos sin morbror Mattias Norberg, professor i grekiska och österländska språk. Han var son till rektorn vid Umeå läroverk. Efter faderns död flyttade han tillsammans med sin mor till morbrodern i Lund. Efter att ha studerat […]

Talis_ualisfoto

Strandberg, C.V.A. ”Talis Qualis”, (1818 – 1877), författare

Carl Vilhelm August Strandberg, alias ”Talis Qualis”, var student i Lund från 1838 och bodde då på flera olika ställen i staden som Lilla Södergatan och Klostergatan; till sist hamnade han på Råbygatan.  Han rörde sig i kretsen kring Otto Lindblad och spelade en betydande roll i studentlivet med sina dikter i radikal anda, som […]

Tegnér d. y., Esaias (1843 – 1928), professor och bibelöversättare

På östra kyrkogården i Lund vilar en sonson till biskop Esaias Tegnér (fadern var docent i arabiska och kyrkoherde i Källstorp). Han hade samma namn som sin farfar och brukar därför få tillägget ”den yngre”. Han blev 1879 professor i österländska (semitiska) språk i Lund, men fick snart andra intressen. Han invaldes 1882 i Svenska […]

tegner03

Tegnér, Esaias (1782-1846), författare, präst och biskop

”Där har min ungdom gått…där har jag levat och lärt”. Så skrev Esaias Tegnér när han 1826 lämnade Lund för att bli biskop i Växjö. Till Lund kom han för att studera. Under de första åren bodde han vid Krafts torg och senare på Stora Gråbrödersgatan, En del av hans hem står kvar som museum. […]

Vitestam Gösta

Vitestam, Gösta, (1921 – 2005), professor i semitiska språk

Gösta Vitestam var från Österlen och behöll livet igenom en anknytning till denna del av Skåne. Samtidigt var han lundensare och lundabo mer än de flesta. Efter studier i klassiska och semitiska språk och en kortare tids tjänstgöring som lärare blev han 1968 professor i semitiska språk. Av universitetets humanistiska fakultet på den tiden och […]

Weibull Martin d ä

Weibull, akademiker och historiker

 Weibull är en släkt som härstammar från Vejbol i Sönderjylland, Danmark. Postmästaren i Landskrona Nils Jacob Weibull grundade Weibullsholm i början på 1800-talet. En son till honom var växtförädlingspionjären Walfrid Weibull. Weibull, Martin (1835 – 1902), historikerMartin Weibull var en centralgestalt i det akademiska Lund. Han blev ordinarie professor i historia 1888, men hade redan […]

Westling, Håkan (1928-2018), professor, universitetsrektor

Håkan Westling fyllde sitt liv med innehåll som var till glädje för många. Han föddes i Göteborg men sökte sig till Lund för medicinstudier – och detta Alma Mater var han trogen hela sitt liv. Han blev färdig läkare 1955. Forskarstudier ledde sedan till en professur i klinisk fysiologi 1967. Nästa steg i karriären var […]

Winstrup narbild

Winstrup, Peder – en tidskapsel

Det var biskop Peder Winstrup som övertalade den svenske kungen att inrätta ett universitet i Lund. Nu blir han själv, i mumifierad form, en av de stora attraktionerna när universitetet firar sitt 350-årsjubileum 2018. Hans kvarlevor är en guldgruva för forskarna och undersökningarna har bjudit på många överraskningar. – Han är en unik tidskapsel från […]

Winstrup Peder

Winstrup, Peder (1605 – 1679), biskop, initiativtagare till Lunds universitet

Peder Winstrup var den siste danske och den förste biskopen i Lunds stift. Han föddes i Köpenhamn och var son till biskopen över Själlands stift. Han gick i skola i Sorø, den tidens Eton i Danmark, och gjorde senare en flera år lång utbildningsresa på kontinenten där han träffade många av samtidens lärde. Vid hemkomsten […]

Winstrup, Peder, Exit från domkyrkan

Kändis i livet på 1600-talet – och ännu mera nu som sällsamt välbevarad mumie. Det handlar om Peder Winstrup, biskop i Lund från 1638 till sin död 1679. Han var den som först väckte tanken på ett universitet i Lund. Han begrovs i Domkyrkan där hans kista har stått på olika ställen – sedan 1875 […]