logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Berg, Alfred ”Fader Berg” (1857-1929), kördirigent, tonsättare, anförare för Lunds studentsångförening

   Profiler | Studentliv

Berg Alfred

Alfred Berg växte upp i Hudiksvall och åtnjöt tidigt undervisning i piano av sin mor, en skicklig amatörpianist. Han studerade i Uppsala och fördjupade sig främst i botanik med växtfysiologi. Uppsalalivet medförde dock ett livligt, närmast uppslukande, engagemang i musikaliska sammanhang. Han blev en flitig deltagare i manskören Allmänna sången och spelade violin i Akademiska kapellet. 

Till Lund
Från 1886 studerade Alfred Berg i Lund och tog snabbt en fil kand-examen. De musikaliska intressena tog dock ännu en gång ut sin rätt. 1889-94 beklädde han posten som ledare av det s k Studentkapellet. Han enrollerades i Lunds studentsångförening och valdes 1891 till anförare och kvarstod som sådan till 1925. Under 1890-talet studerade han i flera perioder i Tyskland bl a i Leipzig för att få professionell musikalisk skolning. 

Efter korta vikariat som universitetskapellmästare i Lund blev Alfred Berg 1897 ordinarie dirigent för Akademiska kapellet. Han var också director musices vid Lunds universitet 1897-1923. På riksplanet var han engagerad i Svenska sångarförbundet och som förste förbundsdirigent. 

1918 utnämndes Alfred Berg till filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet. Till meriterna hörde katalogisering av Akademiska kapellets samling av äldre musikalier. Han fördjupade sig också i akustiska problem i konsertsalar. 

Fader Berg

Alfred Berg var en levande lundensisk legend och fick som anförare av studentsångföreningen hedersnamnet ”Fader Berg”. Kören genomförde under hans ledning vidlyftiga sångarfärder. Kulmen var 1904 års turné, som började i Landskrona och slutade i New York efter 39 konserter. Bland annat uppmärksammades Lundasångarnas framträdanden vid världsutställningen i Saint Louis. 

Som kompositör hade Alfred Berg två inriktningar, körmusik och solosånger å ena sidan, kantater och bruksmusik å den andra. Han profilerade sig också genom sorgemusik vid bemärkta mäns frånfälle. Mest berömt av Bergs verk är Aftonsång (Afton, o hur skön). 

Text: Carlhåkan Larsén 

Texten publicerades först i Levande svenskt musikarv och återges här i förkortad version. 

2016-05

  Senast uppdaterad 5 maj, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André