logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Printz-Påhlson, Göran (1931 – 2006), författare, översättare

   Profiler

GPP Solen

Göran Printz-Påhlson föddes i Hässleholm, men växte upp i Malmö. Han kom till Lund för att studera, tog en fil kand i litteraturhistoria 1952 och en fil mag 1960. Göran Printz-Påhlson lämnade Lund 1961  för att senare svensk lektor i USA och därefter lecturer i Cambridge, där han verkade under tjugofem år. Han blev en viktig översättare av engelskspråkig lyrik till svenska och svensk lyrik till engelska och skapade varaktiga och mycket betydelsefulla kontakter mellan poeter i USA, Storbritannien och Sverige.Han debuterade 1955 med diktsamlingen Resa mellan poesi och poesi.

Lundaskolan
Det fanns en grupp studenter i 1950-talets Lund som odlade ett djupt intresse för poesi och kom att samlas i Litterära studentklubben. Något manifest eller program formulerade man inte, men ett genomgående drag hos de unga poeterna var att man lät dikten bespegla sig själv och reflektera över sina egna problem. ”Metapoesi”, alltså poesi om poesi, blev ett viktigt begrepp. Göran Printz-Påhlson, som hörde till den inre kretsen, började med ett par diktsamlingar i en då ovanligt formsträng och lärd stil och slog sedan den kritiska världen med häpnad med sin essäsamling Solen i spegeln 1958.  I den diskuterade han den modernistiska poesins problem med internationella utblickar och ett skarpsinne utöver det vanliga. Till kretsen hörde vidare Ingemar Gustafsson, senare Leckius, Anna Rydstedt och Majken Johansson, som alla kom att publicera sina första diktsamlingar i den anspråkslösa Lilla lyrikserien. En viktig lärare var dansken Aage Henriksen, då dansk lektor i Lund, och som kretsens röst som kritiker i dagspressen verkade Evald Palmlund. Litterära studentklubben publicerade från 1947 en kalender med titeln Vox. I dess tidiga årgångar finns dikter av bland andra Elsa Grave, i senare finner man bidrag av exempelvis Benkt-Erik Hedin och Peter Ortman.

Dikten Lund. Versanteckningar
Lund är inte något stort motiv i Printz-Påhlsons lyrik. Ett undantag är dikten Lund. Versanteckningar i diktsamlingen Dikter för ett barn i vår tid. ”Här fotograferas staden i ord, både som en plats i den skånska terrängen och som ett tillstånd i själens geografi” (Skånes litteraturhistoria, del 2. sid 59).

GPP Dikter

”Mellan slätt och slätt, mellan himmel och hav, som ett blad   
på ett skuttande tak ligger vår stad. 
 Är det blåsten som fäster den här för ett hundratal år, en stund,
innan den slungar den häftigt ut över Öresund?
Jag vet inte. Är det blåsten som fört mig hit
och runt dessa blåsiga gator där vätan gör asfalten vit,
och på kvällen när domkyrkan krymper som en snigel in i sitt hus
och sträcker antennerna bort från skyltfönstrens kyliga ljus.”

Läs mer

Printz-Påhlson, Göran, Solen i spegeln. Essäer om lyrisk modernism.1958.
Printz-Påhlson, Göran, Säg minns du skeppet Refanut? Samlade dikter 1950-1983. 1984.
Skånes litteraturhistoria, del 2. 1997 sid. 58-61.

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén