logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Quensel, Carl-Erik (1907-1977), professor i statistik

   Profiler

Foto: Anna-Sofia Quensel

Statistikprofessorn var en välkänd Lundaprofil men föddes i Malmö och blev student på nuvarande Latinskolan 1925. Samma år skrevs han in på Lunds universitet och Malmö nation där han senare blev hedersledamot.1938 disputerade Carl-Erik Quensel och promoverades som filosofie doktor. Han förordnades som docent i statistik och tillträdde som professor vid 33 års ålder, en tjänst som han behöll till sin pensionering 1974. 1967 blev Quensel medicine hedersdoktor. Quensel är internationellt känd som framstående befolkningsstatistiker.
Åren 1955 – 1966 satt han för högerpartiet i Lunds stadsfullmäktige.

Kulturportal Lund träffar dottern Maria Quensel, som minns en varm och kärleksfull pappa.

—Det var han som tog oss fyra barn ut på många utflykter. Han var en friluftsmänniska och det blev cykel- och tågresor till bland annat Frostavallen och Söderåsen.

Carl-Erik Quensel var drygt 50 år när han tog körkort och skaffade bil. Nu kunde det bli längre resor till svenska och norska fjäll.

—Han blev aldrig en skicklig bilförare. Start i backe var ingen höjdpunkt. Våra resor kunde bli intressanta och för familjen oförglömliga minnen på grund av hans säregna körteknik, berättar dottern.

Många Lundabor minns säkert statistikprofessorn som for runt i staden på en låg hopfällbar cykel. Den kunde han ta med i bilen, parkera och cykla runt i naturområden.

Familjelivet först på Erik Dahlbergsgatan och senare i villa på Fjelievägen präglades av professorns udda intressen. Han var kortspelare och hade som student tävlat i bridge.

— Teven släcktes och vi spelade kort, Monopol och Finans. Lite förvirrande var det när pappa skötte banken medan mamma stickade. Men roligt hade vi och vi barn kämpade för att vinna över pappa, berättar Maria Quensel.

Ett än mer udda intresse var att professorn knöt ryamattor. Det blev många och som statistiker höll han koll på antalet knutar.

När Carl-Erik Quensel tillträdde som professor höll han föreläsningen ”Befolkningsutvecklingen under senare år”. En av de ryamattor han knöt var en befolkningspyramid där varje knut motsvarade 1000 kvinnor eller män.

Att professorer är tankspridda är möjligen en myt men Carl-Erik Quensel levde stundom upp till den.

— Det hände att hans sekreterare ringde hem när studenter satt och väntade på att bli examinerade på institutionen. En student som skulle tentera blev kvarglömd. Där satt han i ett rum med sina uppgifter när pappa släckte, låste och gick hem för dagen, berättar dottern.

Att Carl-Erik Quensel var välkänd i det akademiska Lund beror till en del på att han mycket ofta satt på studentcaféet Atheneum.

Text: Ingrid Nathell

Läs mer
Weibull, Martin, Carl-Erik Quensel 9/10 1907 – 10/4 1977:minnesord. (Lundasamlingen, klippsamling)

  Senast uppdaterad 9 december, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 4 december, 2022 av Ingrid André