logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Strindberg, August (1849 – 1912), författare

   Profiler

Strindbergsfören1

Strindberg August

Efter flera år i Berlin kom August Strindberg till Lund 29 september 1896. I Berlin hade han umgåtts med den radikala konstnärskrets – Bengt Lidforss, Edvard Munch, Christian Krohg m.fl. –  som möttes på vinstugan Zum Schwartzen Ferkel. Efter ett misslyckat äktenskap med Frieda Uhl flydde Strindberg hem till Sverige och hamnade hos vännerna i Lund. I Lund skrev flera av sina mest berömda verk.

 Dessförinnan hade han besökt sina vänner i Lund vid flera tillfällen. Strindberg lämnade Lund i juni 1899. Under den tid han bodde i staden skrev han några av sina märkligaste och mest nyskapande verk: Inferno, Legender, Advent och Till Damaskus.

Strindbergs namn är knutet till många platser i Lund:

Bantorget 3, hörnet Bantorget/Stora Fiskaregatan.
På Café à Porta visades tavlor målade av Strindberg.

Mårtenstorget 11
Där Konsumhuset nu ligger låg tidigare redaktör Waldemar Bülows hus där Strindberg ofta vistades. Här firade Strindberg sin 50-årsdag 22 januari 1899.

Grönegatan 20.
Här bodde Strindberg 1/10-8/10, 8/4-14/4 1891 hos Birger Mörner

Stortorget Rådhuset.
På Strindbergs tid fungerade byggnaden som Stadshus. Det rymde även ett hotell: Hotell Central. Det gästades av Strindberg 18/10-23/10 1893, 13/12 1896-12/1 1897 och 27/8-10/9 1898

Skomakaregatan 6.
Strindberg hyrde två rum av redaktör Waldemar Bülow 20/1-5/2 1897

Grönegatan 10 (tidigare 8).
Här bodde Strindberg 5/2-2/8 1897.

Här skrev han Inferno:

Varför och huru har jag drivits att slå mig ned i denna lilla universitetsstad, beryktad såsom relegations- eller botgöringsort för Uppsalastudenter, som festat för mycket till men för sin kassa och hälsa?” (Inferno sid.277)

Tomegapsgatan 24 (tidigare 22). Axel Wallengrens (Falstaff, fakir) barndomshem.
Här bodde Strindberg 2/8-24/8 1897, 7/4-13/8 och 10/9-29/12 1898.
Här skrev Strindberg Till Damaskus II (skådespel), första avdelningen av Klostret eller Till Damaskus III (skådespel) och Advent (skådespel).

I sitt förord till Axel Wallengrens skrifter beskrev Strindberg Lund:
” Lund, den lilla hemlighetsfulla staden, som man aldrig blir klok på; sluten, ogenomtränglig; vänlig, men inte med öppna armar; allvarlig och arbetsam som ett kloster, dit man icke går in godvilligt, men ändå lämnar med saknad; som man tror sig kunna fly, men dit man kommer igen.” (Strindbergs förord till Axel Wallengrens Skrifter 1901, Saml Skr 54, sid. 336)

Grönegatan 16 (tidigare 14) i Lyckbergska gården med Alfred Neuman som värd.
Här bodde Strindberg 29/12 1898-20/6 1899.
Här skrev Strindberg Brott och brott (skådespel), Folkungasagan (skådespel), Gustav Vasa (skådespel), början av Erik XIV (skådespel) och berättelsen Syndabocken.

Botaniska trädgården.
Här vandrade Strindberg gärna och lät sig inspireras under sin lundatid:
Två vårar, två somrar, två höstar har jag vandrat i Lunds botaniska trädgård; ifrån snödroppens första försök att med sin egen livsvärme bekämpa snödrivans köldblandning till tidlösans att med sina av blåfrusna händer erinrande blommor smälta höstens barfroster. Denna trädgård har lärt mig mer än andra dylika, medan nästan all ordning här saknas.” (”Några blomstrens hemligheter …”, Prosabitar från 1890-talet, Saml. Skr 27, s.679).

Läkaren: Det är ju som Hyascyamus (hyascyamus niger=bolmört) den där kärleken: man ser solar där inga solar var och stjärnor där inga stjärnor var. Men det är roligt medan det pågår. (Till Damaskus II)

Bredgatan 5.
Åke Hans, en restaurang Strindberg ofta besökte. I en intervju beskriver Waldemar Bülow Strindbergs mycket regelbundna liv:

”Han steg upp vid halfåttatiden, intog en lätt frukost hemma, gick kl.9 ut, oftast i en bestämd, dagligen återkommande promenad, hurudant vädret en var, och gick då vanligtvis antingen i Botaniska trädgården eller Södra Vallpromenaden (nuvarande Södra Esplanaden). Gick så hem slog sig ner vid skrivbordet och arbetade till kl.1, helst på slaget. Så gingo vi upp till ”Åke Hans”, såsom den nuvarande Industrirestaurangen efter sin ägare då kallades, och spisade middag. Efter denna drack han gärna kaffe och spelade ett parti biljard eller kägel – det senare med stor bravur och ett mycket pojkaktigt lynne. Gick så hem vid tre-fyratiden och tog genast en liten eftermiddagsslummer för att vid femtiden åter sitta vid arbetsbordet.” (Waldemar Bülow)

Text: Stadsbibliotekets Lundasamling och IA

Läs mer:
Lundstedt, Göran, Strindberg i Lund. 2001.

Strindbergssällskapet
Strindbergs verk är under utgivning i Nationalutgåvan och finns att låna på folkbiblioteken.
Många av Strindbergs böcker finns också i fulltext på Litteraturbanken

Strindbergsföreningen i Lund är en förening som intresserar sig för August Strindbergs lundaår.

  Senast uppdaterad 8 mars, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 10 mars, 2010 av Ingrid André