logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lundahl, Nils (1858 – 1940), lärare, folkbildare och kommunalpolitiker

   Profiler

Lundahl Nils

Nils Lundahl var skomakaresonen som blev skollärare. Född i Lunnarp vid Kverrestad blev han i unga år lärare i byskolan i Stenby. 1875 vandrade han den långa vägen från Lunnarp till Lund för att söka in vid Folkskoleseminariet. 1880 blev han ordinarie folkskollärare i Lund och han förblev staden trogen i sitt yrke ända till pensionen.

Under sin långa lärartid i Lund hade Lundahl en mångfald av extrauppdrag, praktiskt taget alla med någon anknytning till hans sociala och pedagogiska verksamhet. Han var en av de drivande krafterna inom den 1883 bildade arbetarringen i Lund och dess året därpå tillsatta kommitté för föreläsningar. Kommitténs strävanden fick en fastare form genom grundandet av Lunds arbetarinstitut, som Lundahl förestod 1885—1920.

Folkbildare
Han utnyttjade att Lund var en universitetsstad och startade 1893 tillsammans med Seved Ribbing akademiska sommarkurser för intresserade folkskollärare. 1897 initierade han bildandet av Centralbyrån i Lund för populärvetenskapliga föreläsningar.

Kommunalpolitiker och landstingsman
Nils Lundahl blev ledamot av stadsfullmäktige 1893. 1904 föreslog han i en motion att man skulle ta en av stadens fäladslotter och förvandla till kolonilotter. På så vis tillkom Öster 1 vid Dalbyvägen. Han intresserade sig också för det man på den tiden kallade ”sinnesslöundervisning” och innehade 1915 — 28 en nyinrättad befattning som pedagogisk inspektör för sinnesslöanstalterna i riket. Han var också under en period landstingsman för Lunds stad.

Läroboksförfattare
Lundahl var också framgångsrik läroboksförfattare. Hans räkneböcker användes i folkskolorna fram till 1950-talet. och tillsammans med Henrik Schück gav han ut Läsebok för folkskolan. För sina insatser inom pedagogik och folkbildning blev han hedersdoktor i Lund 1927.

Lundahl satt med i eller initierade så många kommittéer att man brukade skämta om att Lundahl och kommitté var synonymer.

I Lund finns en gata på Mårtens fälad som heter Nils Lundahls väg.

Text: Ingrid André

Läs mer:
Poppius, Ulla, När Lundaprofessorerna höll bondföreläsningar. 1991.

  Senast uppdaterad 26 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André