logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Klercker, Brita af (1906-2001), konstnär.

   Profiler

Klercker Brita af
Foto: privat

Bosatt i Lund på Västra Mårtensgatan och på Fjelievägen under största delen av sitt liv. Dotter till Kjell-Otto af Klercker professor i pediatrik vid Lunds universitet och Louise f. von Seth, en av Lunds första kvinnliga studenter.

När Brita af Klercker intervjuades i samband med sin utställning ”Inför människan” i Krognoshuset i Lund år 1991 sade hon: ”Jag är road av människor, vill måla alla slags människor – inte bara de framgångsrika som beställer porträtt”. Hon hade redan som barn haft en utställning tillsammans med sina lekkamrater men till sin stora sorg inte blivit uppskattad av de vuxna. I skolan förstod sig hennes lärare inte på hennes sätt att rita. Hon fick underbetyg (Bc) i teckning. När hon vid tretton års ålder fick hon en ny lärare återuppväcktes hennes intresse för att rita och måla och hon fick litet a i betyg. 
Brita af Klercker tog studenten vid Lunds fullständiga läroverk för flickor, numera Lindebergska skolan, och läste därefter konsthistoria vid Lunds universitet samtidigt som hon gick på konstskola. Efter att år 1929 bott i Paris en tid kom hon in på Konstakademien i Stockholm. Undervisningen gav henne inte så mycket men tillsammans med några av sina kurskamarter målade hon på fritiden på ett nyare och djärvare sätt. En av kamraterna, Felix Hatz, var den hon lärde sig mest av. De gifte sig men äktenskapet upplöstes efter nio år.

Lund och Provence betydde mest
I hela sitt liv bodde hon i Lund men kände sig också hemma i Provence, som hon beskrev så här – där landskapet badade i solljus, där marken var nästan ljusare än himlen, mjukt blåtonade berg, svarta cypresser. Hemma i Lund inspirerades hon av livet omkring sig. 
I olja, akvarell och kol skildrade hon gatuliv och människor exempelvis sotaren med sitt svartfläckiga ansikte. Kvarterets barn hälsade gärna på henne i ateljén på Västra Mårtensgatan och ville gärna stå modell. Hennes barnskildringar är ömsinta men saknar all sötaktighet.

Färg var den röda tråden
Hon fann sin egen stil och brydde sig inte om att följa olika konstriktningar. Intresset för färger har varit den enda röda tråden i mitt måleri, sade hon i en intervju. Hon hade träffat Matisse och hade varit elev till Isaac Grünewald men Felix Hatz var den som betytt mest för hennes utveckling. Att måla var hennes yrke och försörjning. Ibland tackade hon nej till porträttbeställningar.  Hon ville inte kalla sina verk porträtt – hon målade fritt. 
En del av skisserna till hennes porträtt skänktes av hennes halvsystrar Kerstin och Gertrud till Lundasamlingen vid Lunds stadsbibliotek. De visar hur stor möda hon lade ner på varje verk. Skisser till porträtt av kända lundabor som Torsten Andrée och Nils Alvall finns där.

Fick Lunds kulturpris 1986
År 1986 började Lunds kommun att utdela kulturpriser. De första som fick denna utmärkelse var Brita af Klercker, som fångat Lund och lundabor med sin pensel och Kurt Hagblom som dokumenterat stadens liv och invånare med sin kamera.

Brita af Klercker finns representerad på Moderna museet, Malmö museum och Ystads museum.

Text: Margareta Wickström

2017-04

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André