logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bagge, Per Axel Larsson (1866-1936), fotograf

   Profiler

Bagge Per

Per Bagge föddes i Övre Ullerud, Värmland. Föräldrarna var lantbrukaren Lars Persson och Katarina Lovisa Bagge. I början av 1890-talet kom Bagge till Stockholm där han lärde sig teckning på Tekniska Skolan. Han gick också en kurs i fotografering hos fotografen Ivar Stål.

1893 flyttade han till Lund för att praktisera hos Lina Jonn i hennes ateljé (Bantorget 6). Hon gifte sig 1895 i Norge och Bagge fortsatte att arbeta i ateljén som till 1903 leddes av Linas syster Maria, sedan Lina avlidit redan 1896. Då övertog han rörelsen som han sedan drev fram till sin död 1936. En liten komplikation är att han kallade rörelsen Lina Jonns efterträdare vilket genom åren lett till en del felattributioner av bilder. 

Bagge gifte sig 1908 med Valborg Wieder som var dotter till en verkstadsförman från Lund. Efter makens död drev hon firman vidare in på 1940-talet.

Porträtt och lundabilder
Bagge var en mycket skicklig och uppskattad yrkesman och efterlämnade en enorm bildskörd. Även för honom var porträttfotograferingen den huvudsakliga inkomstkällan, men 1919 fick han byggnadsnämndens uppdrag att dokumentera Lund. Det är denna fleråriga insats som gjort honom mest känd för sentida lundabor. Bagge var ändå främst en strålande porträttfotograf med en karaktäriserande och humoristisk,  psykologisk blick för sina objekt. Detta bidrog nog till att han vid tre tillfällen (1896, 1897, 1899) fick porträttera August Strindberg. 

Så småningom hamnade Bagges efterlämnade glasplåtar på Lunds universitetsbibliotek där stora insatser gjorts för att digitalisera och tillgängliggöra bilderna.

Ett urval av Per Bagges fotografier finns utgivna i bokform med kommentarer av Nils Palmborg.

Fotot av Per Bagge är taget på hans 70-årsdag.

Text: Claes Wahlöö

Läs mer:Bagge, Per, Gamla Lund i Per Bagges bilder.1976
Palmborg, Nils, Vårt gamla Lund. 1982
Palmborg, Nils, Vårt gamla Lund än en gång. 1983

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André