logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Henrik, (död troligen 1066), Lunds förste biskop

   Profiler

Engelsmannen Henry gjorde karriär som kansler och skattmästare åt Knut den store i Danmark (dansk kung 1018 – 1035). Henrik återvände så småningom till England, prästvigdes och skickades sedan som missionsbiskop till Orkneyöarna. Han kallades till Lund, där han utnämndes till biskop, någon gång mellan 1042 – 47.

I Necrologicum Lundense kallas han ”vår kyrkas förste biskop”. Dock hade Lund haft två biskopar, missionsbiskopar, dessförinnan, så antagligen menade man att Henrik var den förste biskopen i den nybyggda biskopskyrkan.
Henrik verkade i en tid då kampen mellan missionen från England och den från den tyska missionen i Hamburg, var som intensivast. De danska kungarna tillsatte självständigt biskopar från England utan att ta hänsyn till ärkebiskop Adalbert av Hamburgs formella överhöghet. I denna maktkamp stöddes biskop Adalbert av påven.

Konflikten löstes tillfälligt 1060 under den danske kungen Sven Estridsens regering genom att två biskopssäten skapades, dels det i Lund där Henrik installerades, dels ett stift med säte i Dalby. Lundastiftet omfattade den västra delen av Skåne samt Halland. Till biskop i Dalby utnämndes tysken Egino, hans stift ansvarade för östra delen av Skåne samt Blekinge och Bornholm. En biskopskyrka började uppfördes i Dalby på 1050-talet, den invigdes troligen 1060. Dalby kyrka anses vara Sveriges idag äldsta ännu i bruk varande kyrka.
Dalby stift kom dock inte att finnas länge. När Henrik dog 1066 slogs stiften samman och biskop Egino installerades i Lund.

1103 upphöjdes biskopen i Lund till ärkebiskop över de Nordiska länderna.

I Adam av Bremens kyrkohistoria från 1070-talet anklagas ”tjocke Henrik” för att vara en dålig präst och frossare. Adam är dock part i målet, han företräder tyska missionsintressen och hade därför all anledning att svärta ner den engelske Henrik.
Henrik brukar också benämnas ”Hallands apostel”. Henrik anses ha varit en duglig organisatör. Från sin tid på Orchneyöarna hade han erfarenhet av att organisera kyrkans verksamhet. Särskilt i Halland resulterade hans fögderi i en kyrkoorganisation som till stora delar fortfarande finns.

Text: Ingrid André

Läs mer
Green, Allan, Biskopar i Lunds stift 1060 – 1637 och händelser kring dem. 1973.
Lunds historia: staden och omlandet. 1. Medeltiden: en metropol växer fram. /Peter Carelli, huvudförfattare. 2012.

  Senast uppdaterad 26 maj, 2024 av Ingrid André
  Publicerad 26 maj, 2024 av Ingrid André