logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Crafoord, Holger (1908-1982), industrialist, mecenat

   Profiler

Entreprenör, industriman, finansiär….  Epiteten är många för Holger Crafoord, en av Lunds stora industrialister. Han såg möjligheter och vågade satsa. Gambro var ett av Lunds stora och mest kända företag. Det föddes ur ett slumpartat möte mellan Holger Crafoord och läkaren Nils Alwall.

Holger Crafoord föddes 1908 i Stockholm. Hans mor Hanna var servitris och bördig från Småland, fadern hette Alfred, var underofficer och kom från Jämtland. Holger var enda barnet. När han var tio år skildes föräldrarna och senare gifte Hanna om sig med Harry Crafoord, övermaskinist till yrket, och han adopterade Holger som också fick hans namn.
Hanna var driftig och hennes första företag var en mjölk- och brödbutik. Relationen mor-son var tät, båda var entreprenörer och de stöttade varandra.  Hannas mål var att sonen skulle utbilda sig och det blev Handelshögskolan. Där blev han handplockad av Ruben Rausing som valde ut talanger bland studenterna för sitt företag. På det viset hamnade Holger Crafoord på förpackningsföretaget ÅR som då fanns i Malmö. Det blev en snabb karriär – år 1933 blev han chef och följde med när företaget 1939 flyttade till Lund. Då hade han bildat familj. Hustrun hette Anna-Greta och var dotter till en affärsman i Helsingborg.
Vid sidan av VD-jobbet för ÅR engagerades Holger också i Ruben Rausings satsning på en mjölkförpackning som skulle revolutionera daglighandeln med mejerivaror. Men 1966 släppte han sitt engagemang i TetraPak för att satsa på sina egna företag. Och framförallt Gambro där man försökte utveckla engångsnjurar av plast. Uppslaget kom från ett möte med medicinaren Nils Alwall som berättat om sina njursjuka patienters lidanden och hur gärna han ville hjälpa dem.

Holger Crafoord som arbetat med plast såg att här fanns en intressant affärsidé. Alwall bidrog med det medicinsk kunskap och Crafoord med medel och företagskunnande. Gambro blev succé – ett världsomspännande företag med rötterna i Lund. Men vägen dit var kantad av hårt arbete, resor och risktagande.

Under åren har företaget bytt ägare flera gånger. År 1996 blev Gambro ett helägt dotterbolag till Incentive. Sedan 2012 ägs det av det amerikanska medicintekniska bolaget Baxter.

Holger Craford var flitigt efterfrågad inom näringsliv och olika organisationer. Ett uppdrag som låg honom varmt om hjärtat var för Kulturen. Han ledde styrelsens arbetsutskott ända till 1978 trots att han den sista tiden kom till mötena i rullstol. Han led svårt av ledgångsreumatism.

Crafoordstiftelsen som grundades 1980 är ett bevis på att han också var en generös donator. Den har under årens lopp delat ut mer än 1,5 miljard kronor till olika ändamål.

Text: Solveig Ståhl, foto: Crafoordstiftelsen


Läs mer
Gårdlund, Torsten, Self made: Holger Crafoord (1908-1982): industriell förnyare och vidsynt donator. 1989.

2019-04

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André