logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Zettervall, Helgo (1831-1907), domkyrkoarkitekt

   Profiler

Zettervall Helgo
Helgo Zetterwall. Tackning av A.T. Gellerstadt

   
Helgo Zettervall föddes i Lidköping. Han utbildades på Kungliga Akademien för De Fria Konsterna (FrKA). Samma år som han utexaminerades, 1860, utsågs han till domkyrkoarkitekt i Lund.

Zetterwall efterträdde Brunius, som hade haft detta uppdrag sedan 1830-talet och som fram till sin död 1869 drev en hätsk kampanj (”trakaserier, sedermera systematiskt fortgående förföljelseskrifveriet i tidningarne”, skriver HZ i sina anteckningar) mot Helgo Zettervall och hans arbete med domkyrkan.
När Helgo Zettervall anlände till Lund 1860 uppvaktade han Brunius och bad honom bistå med upplysningar och råd angående domkyrkan, men Brunius ska ha svarat: ”Det ska f-n göra! Herrn må vara en engel eller djefvul, hvilket som helst, så ska Herrn få se, att han fått med sjelfve f-n att göra”. Helgo Zettervall fick senare veta att flera äldre och mer erfarna arkitekter erbjudits arbetet men domkyrkan, men att dessa tackat nej av fruktan för Brunius. I sin sina anteckningar skriver Zettervall att det enda som gjorde honom betänksam för att svara ja var att han var fullkomligt obekant med romansk konst, men han företog en tre och en halv månader lång och innehållsrik studieresa i Europa 1862 för att bättra på sina kunskaper.

En flitig man
Vid sidan av sitt arbete med domkyrkan (som inte var ett heltidsarbete) hade Helgo Zettervall en mängd uppdrag. Hans verksförteckning innehåller hela 250 arbeten. Han var vice professor i byggnadskonst vid Konstakademin 1881-1882 och 1882-1897 var han överintendent vid Överintendentsämbetet. 1887 blev han invald som hedersledamot i Kungliga Vitterhetsakademien och 1897 blev han medlem av Kungliga Vetenskapsakademin.

”som det borde sett ut”
Han var den främste arkitekten i restaureringen av gamla byggnader och kyrkor i Sverige under perioden 1860-1900. Helgo Zettervall sökte att återskapa byggnaderna enligt idealen i den stil de ursprungligen varit byggda i. Förändringar och tillbyggnader som gjorts under århundradenas lopp i sin egen tids stil rensades bort och ersattes med nyritade ombyggningar. Helgo Zettervall avsåg inte att återställa byggnaderna så som de en gång sett ut, utan utformade dem som han ansåg att de borde ha sett ut. Exempelvis har tornen till Lunds domkyrka aldrig någonsin tidigare sett ut så som de nu gör. Efterhand framväxte en stark kritik mot hans synsätt. Han utförde ombyggnader av Lunds Domkyrka 1860-1902. Under nationalromantiken och funktionalismens tid var Zettervall anseende mycket lågt, men han har senare omvärderats, och anses numera som en av 1800-talets främsta svenska arkitekter.

Exempel på byggnader i Lund ritade av Helgo Zetterwall:
Allhelgonakyrkan, Kirurgiska kliniken (”Gamla kirurgen”), Lunds domkyrka (ombyggnad), Lunds universitets huvudbyggnad, Palaestra et Odeum, Palais d’Ask, Patologiska institutionen (riven), Zettervallska villan, Quennerstedtska villan, Tuna slott i Lund (rivet).

Text: Annika André

Läs mer:
Bodin, Anders, Zettervall i Lund. Arkitektur och stadsbyggnad i 1800-talet. 2016 (Gamla Lunds årsbok)
Zetterwall, Helgo, ”Något om mig sjelf”: Självbiografiska anteckningar. Utgivna av Christian Callmer. 1981.

Om Zettervalls villa på Sandgatan 14.

2016-04

  Senast uppdaterad 5 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André