logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Boalt, Carin (1912–1999), första kvinnliga professorn vid LTH

   Profiler

Carin Boalt blev 1964 den första kvinnliga professorn i Lund, dock inte vid universitetet utan vid LTH, Lunds tekniska högskola som då startade som en fristående högskola. Hon blev samtidigt den första kvinnliga professorn någonsin vid en svensk teknisk högskola. Vid andra svenska universitet fanns det då åtta andra kvinnoprofessorer.

Carin Boalt var då 49 år gammal och hade varit ansvarig för näringsfrågor inom Kooperativa förbundet på 30-talet, arbetat vid Statens institut för folkhälsan och sedan vid Hemmens forskningsinstitut, numera känt som Konsumentverket. Hon blev dess forskningschef 1944–1957. Samtidigt var det hennes syster Brita Åkerman som ledde institutet. De var båda uppvuxna på ett lantgods utanför Gnesta i Södermanland och studerade i Stockholm. Carin valde en naturvetenskaplig grundutbildning.

Hemmens forskningsinstitut
Hon hann arbeta både vid Kooperativa förbundet och vid Statens institut för folkhälsan med näringsfrågor innan hon fick en mer sociologisk inriktning vid Hemmens forskningsinstitut (omvandlat senare till Konsumentverket). Från 1958 arbetade Carin Boalt med ett forskningsprojekt om husmödrars arbete i hemmen (1.000 kvinnor intervjuades) följt av en tjänst vid Statens institut för bostadsforskning. Hon hade då just skilt sig från sociologen Gunnar Boalt med vilken hon hade fem barn. Det var både genom honom och genom sin syster Brita Åkerman som hon fått kontakt med de socialdemokratiska kretsarna kring Gunnar och Alva Myrdal.


Byggnadsfunktionslära – det handlade om praktiska saker
I Lund ingick hon i arkitektursektionen där hennes ämne kallades byggnads­funktionslära. Man studerade praktiska saker som lämpliga höjder för diskbänkar och optimala avstånd till hyllor och skåp. Avdelningen drev också ett stort projekt om hur trappor skulle byggas maximalt säkra och bekväma. Vid LTH blev Carin kvar till pensionen 1977. Hon avled i Stockholm 1999.

– Hon ingick i den krets som Gunnar Ekelöf kallade de folkhemske, de som liksom makarna Myrdal ville förbättra folks villkor med social ingenjörskonst, sa kollegan Bo Adamson, som själv företrädde en mer teknisk-matematisk byggtradition.

Matriarkat
– En svag vänstervind letade sig in i hennes avdelning men det oroade henne trots hennes s-märkta folkhemsbakgrund, skrev en annan kollega, Janne Ahlin. Han ansåg att hennes avdelning var ett matriarkat där hon framför sig föste sina forskare. De skulle själva lära sig att skapa goda relationer med anslagsgivande myndigheter och andra intressenter.

Carin var med och startade fullskalelaboratoriet vid LTH där olika byggnadslösningar ännu idag kan testas i praktiken. Hennes avdelning, byggnadsfunktionslära, finns däremot inte kvar längre. Kollektivhus var en av de frågor hon tog upp liksom senare internationell arkitekturforskning i bl a Tanzania, som hon ägnade sig åt under ett år som tjänstledig.

Efter pensionen flyttade hon tillbaks till Stockholm och engagerade sig bland annat i handikappfrågor, hon blev själv rörelsehindrad efter en bröstcanceroperation.

1965, ett år efter Carin, utnämndes den första professorn vid Lunds universitet, historikern Birgitta Odén. Först 1969 inkorporerades LTH i Lunds universitet.


Text: Mats Nygren


Läs mer
:
Kaijser, Arne & Sax, Ulrika, A tribute to the memory of Brita Åkerman och Carin Boalt. 2013 (Ingenjörsakademin)
Mårtensson, Skotte & Nygren, Mats, 50 år med LTH:en fingervisning om teknik. 2011.

2019-06

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André