logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Erlandsson, Hans (1877-1973), målare och konservator

   Profiler

Erlandsson Hans

Erlandsson föddes som barn till målarmästare Carl Erlandsson i hantverksgården Tomegapsgatan 9 där han framlevde sitt liv. Skolgången avverkades i seminariets övningsskola och på Katedralskolan där han dock slutade 1892 för att lära till målare – i Tekniska Skolan. Bland lärarna fanns Jöns Mårtensson, Fredrik Krebs och Anders Waldur Erlandsson antogs som gesäll 1897.

Läroår och tillbaka till Lund
Med hjälp av ett stipendium från hantverksföreningen vidareutbildade han sig 1900-01 på en resa till Hamburg, Bremen, Bonn, Köln, Paris (världsutställning) och Frankfurt. I Leipzig deltog han från den 1 november till den 31 mars i en kurs i dekorationsmåleri vid kungliga konstakademin. Därefter gick färden till Dresden och  Leipzig där han arbetade i tre veckor med bl a schablonering.  På hemvägen besökte han Berlin och Köpenhamn innan han den 3 maj 1901 återvände till Lund med 300 guldmark på fickan.

Teosof
Efter ett föredrag 1897 av den engelska tesosofen Annie Besant  anslöt  Erlandsson sig 1899 till Lunds teosofiska loge som bildats 1893 med ciselören Sven Bengtsson som förste ordförande. Dess andre var Fredrik Krebs. Från 1904 ingick Erlandsson i logens styrelse. Arkitekten Henrik Sjöström var en annan engagerad teosof. När spiritismen börjat dominera lundalogen, tog Hans Erlandsson på 1940-talet avsked till teosofin.

Mångsysslare
Han var begåvad och mångfrestande. Tillsamman med läraren Frenne Bjerkén utarbetade han från 1904 en tryckt ritkurs för skolan som till slut hade sålt i mer än 2,2 miljoner exemplar. I ungdomen hade han ett starkt intresse för fysik och astronomi. Han byggde ett par egna instrument för observationer innan han 1912 införskaffade en refraktor för observationer från hemgården. Redan från starten 1918 var han medlem i Gamla Lund. Han skrev för årsböckerna, höll föredrag och ledde som ciceron historiska utflykter i staden. Till föreningens 25-årsjubileum 1943 framförde han ”Tjugofemårsberättelse över föreningens verksamhet”. Sitt sista föredrag i Gamla Lund höll han 1967.

Spex och karnevaler
Den erlandssonska firman arbetade förutom med vardagsmåleriet (en stor kund var Akademiska Föreningen) mycket för spexuppsättningarna och karnevalerna. På ideell bas hjälpte han till med dekorer i domkyrkoorganisten Preben Nodermanns operaföreställningar.  Som medlem i Lukasgillet  1918-73 svarade han för flera planschmålningar till det årliga julgillet. Ett omfattande arbete var restaureringen av C F Hills målningar inför en minnesutställning 1911. Dukarna som hade legat rullade i många år  skulle rengöras, spännas upp och ramas in.

Restaurerade Skånes kyrkor
Den kanske viktigaste delen av Erlandssons yrkesliv ägnades från 1920-talet åt konserverings- och restaureringsarbeten på kalkmålningar och målade inventarier i Skånes kyrkor. Han och hans anställda arbetade i minst ett 130-tal olika tempel. Mycket har omkonserverats, men många av arbetena finns kvar.

Vital in i det sista avled Erlandsson i september 1973, en tid före 96-årsdagen (7/12). Ett par år tidigare hade han överlämnat sitt omfattande arkiv till Lunds stadsbibliotek där det numera ingår i Lundasamlingen.

Text: Claes Wahlöö


Källa:
Erlandsson, Britta och Bengt. Korgmakarens gård i Tomegap. En hantverksgård i Lund under 100 år. (opublicerat manus)

  Senast uppdaterad 12 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av