logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Björck, Hildegard, (1847 – 1920), medicinstudent, kvinnlig pionjär

   Profiler

Björck Hildegard

Värmländskan Hildegard Björck var pionjär på många sätt; första kvinnliga studenten i Sverige att avlägga en akademisk examen – den s.k. medicofilen – 1874, första kvinnliga studenten som skrivits in vid en medicinsk fakultet, första kvinnliga studenten att avlägga medicine kandidataexamen och inte minst första kvinnliga studenten vid Lunds universitet (inskriven 9 april 1880).

År 1870 öppnades möjlighet för kvinnor att avlägga studentexamen. Hildegard Björck var då, vid 23 års ålder, redan föräldralös. Hennes mor hade dött när dottern var fyra år gammal och fadern när hon var tjugotvå.

Tre år efter faderns död tog hon studenten i Stockholm och året därpå, 1873, skrevs hon in vid Uppsala universitet. År därefter avlade hon medico-filosofisk examen och 1879 blev hon med.kand.
Hennes universitetsstudier finansierades genom ett stipendium. Hedvig och Anna Hierta, döttrar till Lars Johan Hierta, hade just instiftat ett stipendium för kvinnor som studerade medicin och Hildegard Björck blev den första stipendiaten. Under uppsalaåren blev hon sjuk i mässling och fick därefter nedsatt hörsel.
Hon lämnade Uppsala och skrevs i april 1870 in vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet (fem månader före Lunds andra studentska Hedda Andersson) för att där avsluta sin medicine licentiatexamen.

Nedsatt hörsel stoppade läkarplanerna
När inte heller läkarna i Köpenhamn hade kunnat hjälpa henne att höra bättre insåg hon att hon var tvungen att avbryta sina studier. Hon hade bara en tentamen kvar – hjärta och lungor. Hennes nedsatta hörsel gjorde att hon inte kunde höra hjärt- och lungljud tillräckligt bra.

I Lund bodde hon hos professorn i anatomi Carl Fredric Naumann och fick arbete som biträdande läkare hos honom. Efter någon tid flyttade hon till Stockholm och blev biträdande läkare hos en morbror, som var livmedikus. Efter hans död försörjde hon sig som privatsjukvårdare i Sverige och utomlands. Till slut fick hon tjänst hos en sjuklig kvinna, fröken Julia Ewerlöf, och bodde hos henne i Lausanne livet ut.

Hon är begravd på Skogskyrkogården i Stockholm i sin brors, major Rudolf Björcks, familjegrav. Hennes namn finns inte på gravstenen.

Bibliotek och minnesrum i Lund
Hon hade önskat att hennes bibliotek skulle komma kvinnliga studenter till godo. Det finns idag i Studentskegården på Laurentiigatan i Lund. Böckerna visar hennes bildningstörst och stora intresse för filosofi.
Det var inte i första hand en lust att bota som gjorde att hon började studera medicin utan en vilja att bekämpa prostitutionen. I ett brev skrev hon: ”Samhället skulle inte tolerera sådana skämda seder hos männen”.  Även här var hon en pionjär. Inte förrän idag, cirka 100 år senare, har tiden kommit ikapp henne. Nu är det brottsligt att köpa sexuella tjänster.

Trots att hon endast tillbringade en kort tid i Lund är hon inte helt bortglömd här. Den 19 januari 2016 invigdes Björckska rummet i AF-borgen.

Text: Margareta Wickström

2017-11

  Senast uppdaterad 19 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André