logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Mårtensson, Jöns (1855-1912), konstnär

   Profiler

Mårtensson Jöns

 Jöns Mårtensson föddes i Lilla Gårdlösa, Smedstorps socken och växte upp under enkla förhållanden. Han gick som vallpojke på traktens gårdar, men visade tidigt konstnärliga anlag. Så småningom kom han i lära i hos en målare i Malmö där han blev gesäll 1876 för att 1877 ta anställning på ett måleri i Stockholm där han på fritiden studerade på konstslöjdsskolan och tydligen även en tid på konstakademins första avdelning.

Familjeförsörjningen tvingade honom emellertid att arbeta vidare i målningsbranschen. 1887 startade han och en kamrat från Stockholm en firma i Helsingborg. Hans gamla intresse för träsnideri och konstmålning tog dock efter ett par år överhanden och då lämnade han firman.

Samarbete med Kulturen
Hans offentliga debut skedde med ett rikt skulpterat väggursfodral 1889. Detta ställdes ut i ett skyltfönster i Helsingborg och blev avgörande för hans framtid. Uret inköptes nämligen av Georg Karlin till Kulturens konstlotteri. Samarbetet med Kulturen ledde till att Mårtensson 1894 flyttade till Lund, där han blev bildhuggare med egen verkstad. 1905 byggde han sin bostad Villa Apla vid Södra Esplanaden där huset ännu står.

Lundamotiv i tavlor och fotografier
Jöns Mårtensson var även skicklig tavelkonstnär och producerade stadsbilder och porträtt. Inte minst som fotograf blev han trots en rätt liten produktion betydelsefull eftersom han tog bilder av det fattiga Lund – främst i Nöden. Ett tydligt socialt engagemang kan spåras i dessa foton från miljöer som andra fotografer vände ryggen åt. Hans tavlor med lundamotiv hade ofta egna foton som förlagor.
Han arbetade även som lärare vid Tekniska Aftonskolan och var en utpräglad representant för Arts & Craftsrörelsen som utgick från den vänsterorienterade William Morris i England. 

Text: Claes Wahlöö

Läs mer:
Claes Wahlöö. Fotografin och Lund. Gamla Lund 2002.

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André