logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Persson, Elna (1866 – 1942), handelsidkerska och politisk pionjär.

   Profiler

lna Persson föddes i Svalöv som dotter till lantbrukare Per Nilsson och hans hustru Anna f. Hellichius. Hon avled 76 år gammal och är begravd på Norra Kyrkogården i Lund.

Som många andra svenskar under 1800 talet, emigrerade de flesta av Elnas syskon till USA, två systrar stannade dock kvar i Sverige och bosatte sig i Lund. Systern Cecilia var först baderska och drev sedan en paraplyaffär på Lilla Fiskargatan, Maria var småskollärare på Lilla Kloster. Såväl systrarna som Elna levde ogifta.

Från lärare till affärsidkare
Elna utbildade sig till småskollärare vid seminariet i Lund och tog sin examen 1886. Efter examen och nyss utexaminerad kom hon till Värpinge skola och sen var hon lärare på S:t Peters Kloster skola fram till 1896.

Elnas livsval är intressanta, hon sökte sig till den möjlighet som fanns för att få utbildning i 1800-talets Sverige, men hon lämnade sitt yrke för att satsa på egen affär tillsammans med en kompanjon. Från 1896 fram till 1934 drev de en affär för bland annat spetsar och linne på Lilla Fiskargatan 23 i Lund.

Som affärsidkare var hon en viktig förebild när hon som kvinna blev aktiv i såväl Lunds manufaktur/handelsförening som i Skånes köpmannaförbund. Hennes samhällsintresse gjorde henne också till en viktig pionjär inom lundapolitiken.

Politisk pionjär
Den första kvinnan i Lunds stadsfullmäktige var socialdemokraten Hanna Peterson som valdes in redan vid 1911 års fyllnadsval. Vid ordinarie val 1912 hade fullmäktigeförsamlingen utökats och antalet kvinnor ökade från en till tre. Förutom Hanna Peterson kom då också Elna och även socialdemokraten Anna Bugge-Wicksell in i fullmäktige. I sitt första val kandiderade Elna för en kvinnolista men sedermera för Allmänna valmansförbundet och Högerpartiet, hon satt i fullmäktige i 20 år.

Även om Elna liksom de flesta tidiga kvinnliga pionjärer fick sina politiska förtroendeuppdrag inom sektorerna utbildning och sjukvård så bryter hon under sina år i politiken mönstret, hon fungerade med tiden både som revisor, ledamot av beredningsutskottet, jämförbart med dagens kommunstyrelse och som huvudman i Sparbanken.

Hon väljs även in som suppleant i Malmöhus läns landsting redan 1919, det första valet efter det att kvinnor fick bli förtroendevalda i landstingen. Där ingick hon bland annat i direktionen för Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i Lund.

Känd och respekterad
Tidningen ”Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt” skriver om Elna i samband med hennes 50-årsdag. Det konstateras i att hon är allmänt känd och väl aktad för sitt arbete. Här beskrivs också hennes och kollegans välskötta linneaffär och att hon är respekterad av sina manliga kolleger i fullmäktige

Liknande omdömen finns i ett brev från Per Wessner som finns sparat. Per och hans familj har haft en lång relation till Värpinge by där de bland annat levt och brukat Värpinge gård. Per hade 1976 tecknat ner minnen om Elna, med anledning av en utställning i Lund om kvinnliga förebilder. Han beskriver henne som en stark kvinna som hans familj lärde känna när hon vid 20 års ålder kom som lärare till Värpinge skola. Hon blev lärare för Pers far, god vän med dennes föräldrar och med hela familjen, framför allt med Pers faster, som blev hennes kompanjon när hon startade sin butik för linne och spetsar

Per beskriver en händelse i slutet av 30-talet, då Elna och ett antal damer diskuterade kvinnliga präster. Elnas retorik kom väl till pass då hon försökte övertyga en vän till familjen, tillika präst, om fördelen att tillåta kvinnliga präster.

Två av hennes vänner inom politiken lär varit högermannen Sigurd Timberg och socialdemokraten Anders Eriksson Det ska också finnas en artikel med bild i Sydsvenskan där Elna och kommunens starke man Fredrik Montelin dansar kring julgranen på Stortorget.

Text: Christine Jönsson, foto: Per Bagge

Läs mer

Jönsson, Christine, Elna Persson: högerns pionjär. 2008.

2019-08

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 24 september, 2019 av Ingrid André