logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Cavefors, Bo (1935 – 2018), förläggare, författare

   Litteratur | Profiler

Förläggaren Bo Cavefors avled vid 82 åra ålder i oktober 2018. Som förläggare var han berömd och kontroversiell. Mest omtalad blev han genom den s.k. Caveforsaffären.

Cavefors inledde sin verksamhet genom att grunda Bo Cavefors förlag i Lund 19599 med legendarisk adress Sandgatan 14. Han var född 1935 och alltså mycket ung. när han startade sitt förlag. Ett arv hade möjliggjort satsningen. Han profilerade sig snabbt som radikal och kvalitetsmedveten och hann ge ut mer än 800 titlar innan han gick i konkurs 1980.
Året därefter såldes det väldiga boklagret i en berömd utförsäljning.
Cavefors fortsatte emellertid inom förlagsbranschen, och gav ut olika skrifter och samarbetade i diverse projekt. Ett av dessa var att ge ut Strindbergs samlade skrifter, vilket visade sig ogenomförligt. Projekt som däremot kom till stånd var verk av Ezra Pound och Ernst Jünger.

Bo Cavefors iklädde sig gärna bilden av en gentleman, som kämpade för kvalitetslitteraturen.  Hans utgivning blev ibland hårt debatterad och böcker som Röda arméfraktionens skrifter eller Per Engdahls memoarer väckte kontroverser.

Störst uppståndelse väckte Cavefors när han satt häktad i Lund under nio dagar efter at en polisrazzia genomförts. 1980 hade han hamnat på ekonomiskt obestånd och nekats statlig kreditgaranti. Cavefors åtalades för skattefusk och publiciteten kring verksamhet blev kolossal. Till slut kastade Cavefors in handsken och lämnade sitt förlag. Han frikändes efter det att 15 av åtalets 16 punkter lagts ner. På den sista punkten fick han villkorlig dom. Han flyttade till Schweiz och försvann därefter från de svenska tidningsrubrikerna.

Text: Ingrid Meijling

Läs mer:
Svensson, Ragni, Cavefors: förlagsprofil och mediala myter i det svenska litteratursamhället 1959 – 1982. 2018

  Senast uppdaterad 30 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 30 september, 2019 av Ingrid André