logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Holmström, Tora Vega, (1880 – 1967), konstnär

   Profiler

Holmström Tora Vega1
Foto: passfoto 1920.

Tora Vega Holmström är en av Skånes stora målare. Hon levde mellan 1880 och 1967 och bodde under många år högst uppe i tornet på Bredgatan 25 i Lund. Hon ägnade sig främst åt porträttstudier och landskapsmåleri med en starkt stiliserande tendens.

En av hennes mest kända dukar är ”Ryttaren” från 1921, som hänger på Helsingborgs museum. Välkända är också hennes porträtt av makarna Josephson. Det av Gabrielle målades 1934. Nio år senare tillkom porträttet av maken Ragnar, berömd konstvetare och professor, skapare av Skissernas Museum. Gabrielle kan man beskåda på länsmuseet i Kristianstad. Ragnar hänger helt följdriktigt på Skissernas.

Tora Vega Holmström växte upp i ett rikt bildat hem. Hennes far, Leonard Holmström, var föreståndare på Hvilans folkhögskola i Åkarp. Hennes bror hette Torsten, känd under signaturen CTH, konstnär och skribent. Hon fick sin grundutbildning på Valands konstskola för Carl Wilhelmsson, den store koloristen. Färgen var och förblev central för TVH’s måleri. Hon blev tidigt en stor resenär trots en tidvis svår reumatisk sjukdom. Någon har kallat henne en skånsk europé. Hon hade stor framgång bland privata samlare och finns på väggarna i många svenska hem. Hon är också representerad på alla stora svenska konstmuseer, i Lund på Skissernas. Tora Vega var också en stor brevskribent.  Som uppvuxen i  en central skånsk  kulturmiljö kom hon i kontakt med en rad kända författare och målare. Så lärde hon t ex känna Rainer Maria Rilke med vilken hon brevväxlade mellan åren 1904-1922. Genom hela livet hade hon ett stort kontaktnät. Hennes arkiv förvaras på Lunds universitetsbibliotek.

Text: Ingrid Meijling, foto: passfoto 1920

Läs mer
Holmström, Tora Vega, Mitt lilla åttital. 1959.
Rausing, Birgit, Tora Vega Holmström. 1981.
Rausing, Birgit, Rainer Maria Rilke och Tora Vega Holmström. 1989.

2018-01

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André