logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Transport

Bjerredsbanan – en järnväg till havet

Längs Lokföraregatan i kanten av den nybyggda stadsdelen Sockerbruket löper en gång- och cykelbana. Den är oregelbundet tvärrandad. Ränderna liknar järnvägssyllar och ska påminna om den järnväg – Bjärredsbanan – som gick just här och som en gång var lundabornas badtåg, som tog dem västerut, till havet. Järnvägen invigdes 1901 samtidigt som Bjärreds saltsjöbad. Järnvägen […]

Bjärredsbanan

Resterna av vandrarhemmet Tåget på Bjärredspåret. Foto: Anders Lundquist. Det fanns en tid, när Lunds stad drev två järnvägar; dels västerut, mot havet, till Bjärred, dels österut, till Harlösa. Tillsammans bildade de BLHJ – uttytt Bjärred–Lund–Harlösa järnväg. Av den östliga järnvägen finns idag delar av banvallen kvar, nämligen Hardebergaspåret. Av Bjärredsspåret låg länge en liten […]

Hardebergaspåret – minnen av en järnväg

BLHJ, uttytt Bjärred-Lund-Harlösa-Järnväg, är namnet på det som en gång var Lunds stads järnvägar. 1901 öppnades sträckan Lund – Bjärred och 1905 sträckan Lund – Harlösa. Hardebergaspåret är en rest av den sistnämnda sträckan.BLHJ gick med förlust redan från början. 1910 tog Lunds stad över driften. Men förutom militärer till Revinge, söndagsutflykter till dansbanan i […]

Järnvägar söderut

Södra stambanan mellan Lund och Malmö öppnades för allmän trafik den 2 december 1856. År 1900 fick den dubbelspår och 1934 eldrift. Trafiken är nu så stor att den ska bli fyrspårig. Svanegatans underfart är från 1875 då järnvägen Lund–Trelleborg byggdes. Spåret viker av i en växel strax söder om underfarten och trafikeras fortfarande med […]

Järnvägen – bygge av viadukt. Bildgalleri

Bildsviten visar bilder från bygget av en järnvägsviadukt över Ringvägen år 1934. Detta var ett sk nödhjälpsarbete, dvs en insats från samhället för att ge arbete åt individer som har svårt att på annat sätt hitta egen försörjning. Stambanan med sina järnstolpar var elektrifierad sedan ett år. Spåret med kontaktledningsstolpar i trä utgör början på […]

Järnvägen i tidigt 1900-tal – bildgalleri

En serie bilder från när förra seklet var ungt och järnvägen hade sin storhetstid. Fotografierna är från Kulturens arkiv och bildtexterna är skrivna av Gunnar Sandin. Klicka på bilderna för text och förstoring.

Källbymölla hållplats

Fram till 1976 kunde man fortfarande åka tåg till Källbymölla hållplats. Källbymölla var i huvudsak en industriarbetarhållplats för dem som jobbade på Å&R. Trots att en ny stadsdel – Klostergården – växte upp i närheten på 1960-talet, så minskade passagerarunderlaget och hållplatsen lades ner. Nu finns det stora planer för området mellan Stadsparken och Höje […]

Lund C

Banan Malmö–Lund invigdes den 1 december 1856 men stationshuset stod klart först i februari 1858. Det var då Lunds nästa domkyrkan största byggnad. På spårsidan fanns de första decennierna en banhall så resenärerna kunde stiga av och gå under tak. På andra våningen bodde stinsen och där fanns även stadens telegrafstation. Vem som ritade huset […]

När tåget rundade stadsparken

Den 5 juni 1907 växte Lunds persontrafikerade järnvägsnät med två kilometer. Tågen på Lund-Revinge järnväg fick nämligen tillstånd att fortsätta från den tidigare slutstationen Lunds södra, runda stadsparken och stanna vid den nyinrättade hållplatsen Högevall, intill badhuset, l början annonserades hållplatsen som ”Utställningen”, och trafikstarten var koordinerad med den stora utställningens öppnande. I en tid […]

Regionbussarnas nya depå

I maj 2017 flyttades regionbussarnas depå till en gammal industritomt vid Maskinvägen. Det gamla depåområdet norr om Kung Oscars bro skall användas till annat. Nobina som svarar för driften har ett femårskontrakt på tomten. Det rör sig om en stor investering. Modern busstrafik är logistiskt komplex och höggradigt datorstödd. På depån ryms ett sextiotal bussar. […]

Stationsområdet

1856 invigdes första etappen av södra stambanan mellan Malmö och Lund. Aret därpå påbörjades uppförandet av ett stationshus med banhall samt gods­magasin i Lund, och 1859 stod stationsbyggnaderna klara. Vem som utfört den bevarade fasadritningen till Lunds stationshus är inte klarlagt. SJ:s egen järnvägsarkitekt A. W. Edelsvärd uppger på 1870-talet att en dansk, icke namngiven, […]

Turistbyrån har flyttat

Lunds stationshus från 1858 fylls med verksamheter. Senaste tillskottet är turistbyrån som i januari 2018 flyttade från Stadshallen. Flytten innebär en betydligt mindre yta för souvenirer och annat som hör till en turistbyrå.  Det är i den forna biljetthallen som turister och Lundabor ska få service. Ytan delas med biljettförsäljning (Ticketmaster). Men nej, biljetter till […]

Tågolyckan 1987

Tidigt på morgonen 11 juni 1987 gick stort larm i Lund. Sju vagnar på ett godståg hade spårat ur i armaturkurvan.  Innan man visste vad som fanns i vagnarna var det spänt läge. Alla tillgängliga resurser kallades in, räddningstjänst, polis och till och med lottorna ringdes in. Det var och är den mest dramatiska tågolyckan […]

År 1856 kom järnvägen till Lund

När fick Sverige naturliga gränser? Många svarar ”1658, genom freden i Roskilde, då Sverige erhöll Skåne, Blekinge, Bohuslän och för gott även Halland”. Men för invånarna i de nya landskapen var det lättare att ta sig till den förra huvudstaden Köpenhamn än till Stockholm och forcera bland annat Smålands skogar. Mitt svar blir därför att […]