logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sparre, Görvel Fadersdotter, (1508, 1509 eller 1517 – 1605)

   Profiler

Sparre Görvel Fadersdotter
Bilden finns i Domkyrkan

Född på Hjulsta i Uppland och död på Börringe kloster i Skåne. Bodde tidvis i den byggnad som nu kallas Stäket. Begravd i Lunds domkyrkas krypta.

Görvel Fadersdotter Sparre var en av sin tids rikaste kvinnor. Hon hade tidigt blivit föräldralös. Eftersom hon inte hade några syskon ärvde hon ensam faderns och moderns stora egendomar i Sverige och Norge.
Efter ett års äktenskap med Peder Nilsson Grip blev hon änka efter det att mannen förolyckats på isen utanför Fållnäs. Hennes släkting Gustaf Vasa tog henne då till sitt hov och medverkade till att hon blev gift med det danska riksrådet Truid Gregersen Ulfstand en änkeman med sju barn varav de äldsta var i  Görvels ålder. Genom detta äktenskap kom hon att bosätta sig i Danmark. Hon bytte  ut sina svenska och norska gods mot egendomar i Skåne däribland mark i Värpinge. Med herr Truid fick hon sitt enda barn sonen Nils. Efter herr Truids död gifte hon sig 1547 med Lave Brahe på Krageholm. Ett bevarat yttrande från Görvel visar hur dåligt hennes andra äktenskap var: ”Jag vill hellre bo i helvetet med herr Lave än i himmelen med herr Truid”.

Stäket
Hon lyckades få behålla Torups slott efter herr Truids död. Där skulle sonen Nils bo. När han var tretton år fick han följa med sin styvfar Lave Brahe på en resa till Sachsen. På hemvägen, när de var i norra Tyskland, insjuknade Nils och dog. Tillsammans med herr Lave bodde fru Görvel i de hus som nu kallas Stäket och Fru Görvels hus.
Eftersom hon efter sonens död inte hade några egna barn testamenterade hon sina stora egendomar till den danske kungen Fredrik II. Fastigheten i Lund ingick inte. Så länge någon tillhörande ätten Brahe gjorde anspråk på den skulle den vara kvar i denna familjs ägo och inte tillfalla kungen.
Fru Görvel överlevde Fredrik II och det blev Christian IV som ärvde henne. Kungen avstod inte gärna från fastigheten i Lund men åberopande fru Görvels sista vilja lyckades familjen Brahe få behålla den.
Efter herr Laves död 1567 drog sig fru Görvel tillbaka till ett av sina gods Börringe kloster där hon dog 1605. Hon blev begravd i Lund och ligger vid Lave Brahes sida i Domkyrkans krypta. Deras porträtt hänger i Domkyrkan på väggen till höger ett tjugotal meter ovanför det medeltida uret.

Text: Margareta Wickström

Läs mer om Stäket

  Senast uppdaterad 23 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André