logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Krüger-Hansson, Karl (1887–1962), pekoralist

   Profiler

Krüger-Hansson Karl

Karl Krüger-Hansson föddes i Lund och levde hela sitt liv i staden. De resor han företog, och gärna skildrade i egna vershäften, gick sällan längre bort än till exempelvis Lomma eller Åsljunga.

Fadern Frans Hansson var barberare och Lunds, kanske landets siste utbildade fältskär. Hans mor var tyska, född Krüger, och sonen antog dubbelt efternamn. En viss del av hans lyriska produktion är skriven direkt på tyska, och han översatte också tysk romantisk poesi till svenska.

Karl Krüger-Hansson tog studenten vid Lunds privata elementarskola 1909, blev fil. kand. 1914 med litteraturhistoria och tyska som huvudämnen och avlade 1925 en teol. kand. Han genomgick dock inte de obligatoriska praktiskt-teologiska proven och prästvigdes aldrig.

Han bodde i ett nu rivet hus på Lilla Tvärgatan tillsammans med sin mor, och blev så småningom en diskret men välkänd lundaprofil, synlig på promenader i stadskärnan och på badutflykter till Lomma. 1927 debuterade han som poet med Dikter. Sedan följde översättningar från isländska och danska, och 1937 den andra egna samlingen Kyrkor. Därefter utgav han i genomsnitt två häften om året fram till sin död 1962, alla på eget förlag och tryckta på Bloms boktryckeri.

Sammanlagt publicerade Karl Krüger-Hansson närmare 50 häften med ett genomsnittligt omfång om 16 sidor, innehållande dikter, översatt poesi och reseskildringar på vers och prosa. Några representativa titlar är Glimtar ur sångens värld, Från planteringar och gator i staden Lund och Religiösa stämningsdikter.

Stilmässigt är Krüger-Hansson pekoralist, men som sådan en av Sveriges främsta. Han var musikalisk, vilket förvånar med tanke på hans ohjälpligt stolpiga rytm och orena rim. En berömd strof ur långdikten Lommabukten (1947) får tjäna som exempel:

Det är ett leende samhälle,
där vårdar sig varje lem.
Där är omnibussarnas ställe
och platsen, som fyller dem.
Kooperativ är mången sak,
leverkorv, fläsk och must.
Bakom disken står hög och rak
en nymf, som befolkat vår kust.

Till skillnad från många studentstadsoriginal tycks Karl Krüger-Hansson ha fört ett harmoniskt liv och trivts med tillvaron sedan besvikelsen över den misslyckade utbildningen klingat av. Så småningom blev han en klassiker på sitt område, Nils Palmborg gav 1965 ut det stora urvalet Till en gammal lundensare och antikvariskt betingar originalhäftena idag ansenliga priser.

Text: Jonas Ellerström

Läs mer

Karlander, Per Olof, ”Skånsk pegas på villande stråt”, i Byahornet 2/1949
Palmborg, Nils, ”Efterskrift”, i Till en gammal lundensare, 1965
Olsson, Jan Olof, recension i Dagens Nyheter 17/5 1966
Bengtsson, Hans-Uno, ”Två skånska pekoralister”, i Särlingar i Skåne, 1996

  Senast uppdaterad 22 januari, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André