logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tegnér d. y., Esaias (1843 – 1928), professor och bibelöversättare

   Profiler

Foto: B.A. Lindgren

På östra kyrkogården i Lund vilar en sonson till biskop Esaias Tegnér (fadern var docent i arabiska och kyrkoherde i Källstorp). Han hade samma namn som sin farfar och brukar därför få tillägget ”den yngre”.
Han blev 1879 professor i österländska (semitiska) språk i Lund, men fick snart andra intressen. Han invaldes 1882 i Svenska akademien och var 1913 – 1919 chef för dess ordboksredaktion, som då hade sina lokaler i vad som kom att bli Kulturens ”vita hus”, där Tegnér också bodde, alltså helt nära statyn över sin farfar.
Sin verkliga insats gjorde han dock genom att vara med i den Bibelkommission, som 1917 kunde lägga fram en ny bibelöversättning (efter att ha arbetat med den i 144 år!). Tegnérs kunskaper i hebreiska och hans svenska språksinne har på många sätt präglat denna bibelöversättning. Att den över huvud blev färdig är hans förtjänst.

Text: Sten Hidal

Läs mer:
Nyberg, H.S., Esaias Tegnér d. y. som språkman och bibelöversättare. (Svenska Akademiens Minnesteckningar, 1966.)

  Senast uppdaterad 20 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André