logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Sven Tveskägg, (960 –1014), dansk kung, Lunds grundläggare

   Lunds historia | Profiler

Sven Tveskägg

Sven var son till danske kungen Harald Blåtand och far till Knut den store.

Kung av Danmark
På 900-talet började de löst sammansatt nordiska småkungadömena att utvecklas mot att bli kristna medeltidsmonarker så som skett på kontinenten. Harald Blåtand utvidgade den danske kungens makt genom att skapa ett överhöghetsvälde med utspridda stödjepunkter. För detta krävdes pengar, vilket han skaffade genom plundringståg och handelsexpeditioner, främst riktade mot England. Omkring 987 mitt gjorde Sven Tveskägg uppror mot sin far, Harald Blåtand och fördrev honom. Sven Tveskägg erkändes då som dansk kung.

Lund grundades i slutet av 900-talet
I Östdanmark behövde kungamakten en stödjepunkt, det blev Lund  som då fick myntverk, kungsgård och kristendom. Lund vilar således inte på någon tidigare bebyggelse utan var från början Kungens stad. Skånes första träkyrka – Trinitatis eller Drotten, äldre än domkyrkan – var Sven Tveskäggs kyrka.  Senare revs denna och gav plats för en stenkyrka. Spår och ruiner av dessa kyrkor finns i Kattesund, där nu museet Drottens kyrkoruin ligger. Med sina prelater, engelska myntmästare, danska krigare, slaviska keramiker, diverse skåningar och trälar från olika håll blev Lund från början en internationell stad.

Slaget vid Svolder
Den politiska oron under sen vikingatid gör att turerna i Sven Tveskäggs liv efter stadsgrundandet fortsatte. Sven Tveskägg överfölls av den svenske kungen Erik Segersäll. Han gick i landsflykt men återkom tillsammans med Eriks efterträdare Olof Skötkonung och överföll den norske kungen Olof Tryggvasson vid Svolder, ett mytiskt sjöslag som ska ha ägt rum ca år 1000. Var Svolder låg är oklart, kanske Ven eller Rügen. Sydnorge inlemmades därefter i Sven Tveskäggs Nordsjövälde.
Svens plundringståg mot England återupptogs, vilket resulterade i rikliga tvångstributer, s.k. danagälder.
Sven kom till slut att härska över norra England och 1013 valdes han till engelsk kung. Dock – han blev sjuk och avled i England den 3 februari 1014. Det är oklart var han är begravd. Det kan vara i den kyrka, som han lät bygga i Lund – Drotten i Kattesund.

Sven Tveskäggs namn bärs av en liten gatstump på Linero. Hans son Knut den store, som tidigare ansågs ha grundat Lund, har gett namn till den livliga platsen mitt emot järnvägen – Knut den stores torg.

Text: Ingrid André

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André