logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Röda spåret

Det hela började som en stadsvandring till arbetarrörelsens rötter (fackliga, kooperativa och politiska) i Lund. Den leddes av Lennart Prytz och Harry Keidser. På begäran gav de 2001 ut ett enkelt häfte med text och bilder. Presentationen bygger på deras texter.

Arbetarringen

Intresset att organisera den framväxande arbetarklassen engagerade under 1800-talet många. Redan 1851 hade en arbetarklubb bildats på Lancasterskolan (som låg på Allhelgonaskolans tomt längs Bredgatan). Under de kommande årtiondena bildades många olika grupper med målsättning att vara sjuk-, begravnings- och resebidragskassa för arbetare eller bistå med socialt stöd. Exempel på sådana är Hundramannaföreningarna, Fruntimmersföreningen, Barnkrubbor […]

Arbetsklassens barnhem

På Östra Vallgatan 6 låg Arbetsklassens barnhem 1883, en skylt finns kvar över porten. Det var en social välgörenhetsinrättning ”för flickors utbildning till dugliga tjänarinnor”. Styrelsen och verksamheten saknade anknytning till arbetarrörelsen. Text: Harry Keidser & Lennart Prytz, foto: IA

Ehrenbergska lyckan

När August Palm återkom till Lund i oktober 1883 anordnades ett agitationsmöte på Ehrenbergska lyckan utanför stadens vallar. Bagarmästare Per Möller ägde området. Södra delen av detta kvarter var ännu obebyggt på grund av en konflikt mellan honom och staden om stadsplanen. Här kunde August Palm hålla sitt berömda tal om ”Hvad vilja Socialdemokraterna ….” […]

Evas krog

Rakt över gatan på parkremsan mot Östra kyrkogården låg Evas krog, ibland kallad Sista styverns krog eller Tullhuset, där många fackföreningar startat sin verksamhet innan ringens lokaler kom till: Patrik Rosenberg startade Lunds första fackförening Handskmakarnas fackförening 1875, Timmergesällernas 1882 och troligtvis Typografernas 1883. En del föreningar startades i hemmen, t.ex. Skräddareföreningen, som bildades i […]

Folkets hus

 Här fick arbetarrörelsen 1903 sitt eget hus för möten, aktiviteter och expeditioner. Innan dess fick mötena hållas i föreningslokaler, i ölhallar, i godtemplarlokaler, utomhus eller i någons hem. Den Melinska fastigheten var försatt i konkurs vid sekelskiftet. Arbetarrörelsen hyrde redan lokaler i fastigheten, bl.a. Läsesalen där målaren H. Th. Hansson, en av de första från […]

Godtemplarlokaler

Foto: Claes Wahlöö.Huset på Östra Mårtensgatan; fasad mot gatan och från gårdssidan.  Nykterhetsrörelsen hade redan hunnit skaffa sig flera möteslokaler i staden och de användes också av den unga arbetarrörelsen. Det fanns lokaler nere i Nöden, bl. a. på Prennegatan 5 och Tvärgatorna, som användes. En lokal som åtminstone utvändigt står kvar är ”Gyllenkrooks minne” […]

Kooperationen på Skomakaregatan

 Här ligger Ahlströms hotell, stadens äldsta i bruk varande. Här samlades flera av fackföreningarna till möten och fester, bl.a. typograferna. På 1940- och 50-talen svarade Konsum för matsalarna som låg på andra våningen. Här i Skomakaregatan fanns en del kooperativa affärer som fackföreningarna drev som andelsaffärer, bl.a. just en skoaffär i nr 11. Till höger […]

Krognoshuset

Huset är en del av en stor medeltida gård (=tenngjutare Werrenraths gård), som revs 1916. I Krognoshuset fanns vid sekelskiftet en ”Restauration för utskänkning” kallad ”Göingakrogen” efter krögaren Svenssons ursprung. Här skulle August Palm 1881 hålla ett första agitationsmöte i Lund, men avvisades bryskt av stadsfiskalen J E Strandberg och förbjöds att hålla möten inom […]

Mårtenstorgets sydsida

På den äldre bilden skymtar ett tidigt karnevalståg.När Folkets hus skulle byggas var två fastigheter till salu här, så Folkets Hus kunde mycket väl ha hamnat här vid Mårtenstorget, men det kom hinder emellan. I handlare Robert Lundgrens hus, Mårtenstorget 6B, kom istället den kooperativa föreningen Thor in under en tid. Kopparslagare Winells fastight i […]

Mårtenstorgets östra sida.

På det äldre fotot skymtar en 1:a majdemonstration till höger. Vid 1800-talets slut låg på Mårtenstorgets östra sida söder om Bruniushuset (byggt 1840): professor (universitetsrektor) Gustav Ljunggrens hus (1865), Nordemans/B Lindelöfs fastighet (1864) och på hörnet vid Östra Mårtensgatan tidningskungen Bülows hus (1856 – 1971). Kooperationen fanns vid Mårtenstorget innan Saluhallen byggdes, bl.a. i handlande […]

Novilla

Inne i kvarteret Östertull låg nöjesstället Novilla – Östra Vallgatan 11 – i en stor trädgård. Här hölls möten och fester med hundratals deltagare. Här samlades också fackföreningarna. Alldeles intill låg ett svagdricksbryggeri: Novilla ångbryggeri. Så här stora var många innergårdar i Lund. De hade först en stensatt gård med gårdshus och magasin och sedan […]

Rådhuset

På den äldre bilden syns det ännu oputsade Rådhuset till höger.  Platsen framför Rådhuset var och är en samlingsplats för många demonstrationer. Här talade till exempel Anders Eriksson hängande i fönstret till vänster ovanför ingången vid hungerdemonstrationer 1917. En av de mest minnesvärda demonstrationerna, enligt dem som var med, var när Anders Eriksson höll ett […]