logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Holmberg, Carl (1827- 1890), industrialist

   Profiler

Holmberg Carl

Carl Holmberg, en av Lunds stora industrimän, var född i Färingtofta, nära Ljungbyhed. Hans far var hemmansägare och möllare.
Carl var teknikintresserad och byggde sin första väderkvarn när han var nitton år. Sen sökte han sig till Tyskland där han praktiserade på mekaniska verkstäder, bland annat med att bygga järnvägsvagnar. Det var lärospån som låg i tiden och renderade honom anställning som verkmästare på Kockums i Malmö.

År 1856 fick Lund järnvägsförbindelse med Malmö och 1864 med Stockholm och Göteborg. Carl var visionär och köpte tomten mitt emot järnvägsstationen där han grundade en mekanisk verkstad. Det fanns ingen stadsplan som reglerade vad som fick byggas där. Produktionen var mångsidig – från strykjärn och smördrittlar till tröskverk och, så småningom, hela mejerier. Redan 1870 hade företaget 60 anställda och var Lunds största industri.

Han förstod betydelsen av ny teknik – när telefonen introducerades i Lund 1883 var han en av de första att bli abonnent. Telefonnumret var 24 på det skånska telefonnätet.

Senare grundade han också Armaturfabriken för att verkstadsföretaget skulle bli självförsörjande på sådana komponenter.

Lunds första strejk
Det gick bra för Carl Holmberg och 1885 byggde han ett praktfullt  trevånings affärs- och bostadshus åt sig i fransk nyrenässans vid Bantorget 4. Kanske stack detta i ögonen på hans anställda som slet 11 timmar om dagen sex dagar i veckan för en lön som knappast räckte till det nödvändigaste.

Fattigdomen var stor i Lund, många var arbetslösa och tvingades tigga för att livnära sig.
I maj 1889 krävde metallsvarvarna på verkstaden en lönehöjning med 2 öre i timmen och 25 procent på övertid. Holmberg sade ja till övertidsersättning men nej till de 2 örena.

Svarvarna gick då ut i strejk och fick andra grupper med sig. Kårandan hade gått över i klassmedvetande.

Förhandlingar fanns inte och Holmberg kommunicerade med sina anställda via annonser i tidningen Lund och polis. Strejkbrytare kallades in och de strejkande avskedades.

Holmbergs grav
Holmbergs grav på Klosterkyrkogården

I minnesskrifter betecknas Carl Holmberg som en patriarkalisk styresman. Han är begravd på Klosterkyrkogården med en gravsten som anstår en framgångsrik storföretagare.

Ett speciellt minne av honom är den Holmbergska parken vid Fasanvägen. Här lät han uppföra en sommarbostad, Carlsro. Idag finns inga spår av bostaden och parken är planlagd som naturpark. Lätt förvildad men vårtid är marken täckt av blommande lökväxter och betagande vackert.

Text: Solveig Ståhl

Läs mer
Hardenby, Brita, Carl Holmbergs mekaniska verkstad (i Förr och framöver. Gamla Lunds årsbok 1983)
Ryding, Otto, Holmbergs Mekaniska Verkstad (i Skorstenarnas stad. Gamla Lunds årsbok 2018).

2018-09

  Senast uppdaterad 17 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André