logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Björck, Gillis (1907-1997), stadsfogde och amatörfilmare

   Profiler

Bjorck Gillis
Foto: privat


Gillis Björck föddes 1907 i Ängelholm. Hans föräldrar var Vilhelmina och Nils Björck. Vilhelmina var pianopedagog och Nils var lokförare.

Efter skolgång – först i Ängelholm och sedan i Lund, på Spyken (eller Lunds Privata Elementarskola, som läroverket egentligen hette) – som avslutades med studentexamen vidtog studier vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Efter genomgången utbildning lämnade Björck universitetet som jur. kand. 1936.
Tingstjänstgöring fullgjordes vid Frosta och Eslövs domsaga och följdes 1939 av tjänstgöring vid Hovrätten över Skåne och Blekinge. Björck förordnandes i oktober 1939 till tjänst vid Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Lunds siste stadsfogde
Den 1 januari 1947 förordnades Gillis Björck som stadsfogde i Lund. Han innehade förordnandet till den 1 januari 1965, när funktionerna som utmätningsman, polischef resp åklagare förstatligades.
Då erhöll han tjänsten som kronofogde och chef för kronofogdemyndigheten i Lund och på den tjänsten stannade han till pensioneringen 1972. Gillis blev alltså Lunds sista stadsfogde och dess första kronofogde.

Amatörfilmare med egen bio
Gillis Björck var kanske inte direkt kreativ men väldigt påhittig och initiativrik! Detta visade sig t ex i att han lät bygga en egen biograf i källaren under vår bostad, för han måste ju ha någonstans att visa de filmer han tog! Den första filmen togs när jag var tre månader gammal och filmandet gick som en röd tråd genom Gillis´ liv så länge han orkade. Så gott som alla bjudningar som ordnades av mina föräldrar för goda vänner omfattade en rätt väl tilltagen filmförevisning i ”Silvergrottan” som bion hette. Och före eller efter föreställningen kunde man inta ett glas av det björckska vinet i den vinkällare som byggdes i anslutning till biosalongen!

Hitlerkarikatyrer
Förutom smalfilmning hade Gillis ett intresse i att teckna, vilket han hade en viss fallenhet för. Han har i tusch utfört en rad exlibris till släkt och vänner och han har i pennteckningar gestaltat känslor i olika sammanhang – känslor / drömmar som visar på rädsla gränsande till ångest. Han har också ritat en högst personlig karta över sjön Stråken i Småland och omgivningarna runt sjön, vid vilken sommarstugan låg. 1935 ritade han tavlor med Hitler som tema.

En sann lundensare
Gillis´ påhittighet och initiativkraft tog sig en hel del uttryck i exempelvis föreningslivet. Sålunda var han t ex initiativtagare till bildandet av Sällskapet Lundaakademiker 1946 för utbyte och umgänge mellan utövare av de akademiska disciplinerna och det utanför akademin rådande livet. Sällskapet lever än. Vidare tog han i Lunds Rotaryklubb initiativet till byggandet av Internationella Studenthuset vid Dag Hammarskjölds väg. Anläggningen stod färdig 1959 och invigdes av Dag Hammarskjöld. Gillis var en utpräglad föreningsmänniska och var medlem av otaliga föreningar. Han var även engagerad i Lunds nation.

Text: Anders Björck, son till Gillis Björck

Gunnar Jarring och Gillis Björck

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 28 februari, 2013 av Ingrid André