logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lindström, Sigfrid (1892–1950), författare och översättare

   Profiler

Lindström Sigfrid

Sigfrid Lindström föddes i Småland och blev författare i Lund, den stad som han i en av sina vackraste men också mest melankoliska sagor döpte till Villabella.

Redan under läroverksåren i Halmstad visade Sigfrid Lindström, som var prästson från Vrå, talang för att skriva. Han medverkade i den litterära gymnasistföreningen Concordias tidskrift med förbluffande mogna texter. Den klarsynta, av medkänsla fyllda pessimism som utmärker hans författarskap syntes redan där, medan det lekfulla och humoristiska i hans personlighet gjorde honom till spexförfattare i Lund.

Åren vid universitetet under första världskriget var annars en besvärlig tid. Även i det neutrala Sverige frös studenterna och led brist på mat, och epidemier förekom. De dagböcker Sigfrid Lindström förde under dessa år ger intressanta tidsbilder och rymmer också idéer och utkast till det senare författarskapet.

”Tristan”
Sigfrid Lindström, känd som Tristan, ingick från början i den grupp begåvade unga män (kvinnliga studenter var ännu en sällsynthet) som gjorde studenttidningen Lundagård, grundad 1920, till en fantastisk plantskola för kommande decenniers tongivande svenska författare. I redaktionsrummet samlades Frans G Bengtsson, Hjalmar Gullberg, Ivar Harrie och Karl Ragnar Gierow, medan Gabriel Jönsson och Fritiof Nilsson Piraten mer perifert hörde till kretsen.

Tristan bokdebuterade med Sagor och meditationer 1922. Titeln klingar andersenskt, och den poetiska sagan och fabeln fortsatte att vara hans favoritformer. Diktsamlingen De besegrade följde 1927; då hade han av sjukdom tvingats lämna Lund för att leva resten av sitt liv hos släktingar i Småland och Halmstad. Hans huvudsakliga inkomst kom från översättningsarbete. Ytterligare två prosavolymer hann han med lundavänners hjälp utge: Leksaksballonger 1931 och Vindsröjning 1939. Ett år före hans död, 1948, samlades hans produktion i volymen Sagor på vers och prosa.

Stilkonstnär
Sigfrid Lindström hör till stilkonstnärerna i svensk litteratur. Det går att dra trådar bakåt från hans verk till Hjalmar Söderberg och framåt till Willy Kyrklund, sparsmakade pessimister även de. Han har en självklar plats inom en av Lunds litterära glansperioder, och har ofta kallats en minor classic. Trots sin relativt lilla produktion skall Tristan inte reduceras till en marginalposition: i den symboliska berättelsens form ställer han moraliska problem på sin spets och undantar, till skillnad från de flesta pessimister, aldrig sig själv i sin vidräkning med mänskliga fåfängor och alltförmänskliga dumheter.

Text: Jonas Ellerström

  Senast uppdaterad 6 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 28 juni, 2019 av Ingrid André