logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bugge Wicksell, Anna (1862-1928), feminist, fredsarbetare, politiker

   Profiler

Bugge Wicksell Anna

Anna Bugge växte upp i en solid borgerlig familj. Efter en fil kand i Kristiania träffade hon den omstridde och stridbare nationalekonomen Knut Wicksell och beslöt att förena sitt öde med hans utan gängse formaliteter.
Deras samboskap väckte stor uppmärksamhet i hela Skandinavien. När Wicksell blev professor i Lund flyttade paret till ett hus på Linero – på den tiden långt utanför Lund – där de fostrade tre pojkar.
1902 var hon med och startade Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt, och hon var en av initiativtagarna till den lokala kvinnliga rösträttsförening som bildades i Lund 1903. Under många år var hon antingen dess ordförande eller vice ordförande.
1911 avlade hon jur kand-examen och blev svensk medborgare.
Hon valdes in som liberal i Lunds stadsfullmäktige 1912 och var då en av de första kvinnorna i denna församling. (Först var Hanna Petersson, socialdemokrat och bokbindare med egen rörelse).

1916 lämnade hon Lund för att liksom under hela sitt liv vara synnerligen aktiv som fredsarbetare och företrädare för kvinnors rättigheter. Hon engagerade sig även i Nationernas Förbund.

På portalen finns en inspelning av ett föredrag som Clara Lundh höll 1961.
Anna Bugge och Knut Wicksell

Text: Ingrid Meijling

Läs mer
Carlsson Wetterberg, Christina, Anna Kristine Margrete Bugge Wicksell (i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon)
Carlsson Wetterberg, Christina, Jag saknar fruntimmer här: en biografi över Anna Bugge Wicksell. 2020.
Wicksell Nordqvist, Liv, Anna Bugge Wicksell: en kvinna före sin tid. 1985

2018-06

  Senast uppdaterad 29 september, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av caesax