logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Karolinernas tidevarv

SVL_karlxi_lund

Karl XI, (1655-1697 ), svensk kung

Karl XI:s vistelse i Lund var inte lång. Det rör sig särskilt om en dag, men den dagen var lång och blev betydelsefull. 14 december 1676Dagen är den 4 – eller med modernare tideräkning den 14 – december  1676. Kungen med den svenska hären fanns norr om Kävlingeån vid Lilla Harrie. Det var kallt och […]

Karl XII

Karl XII (1682-1718), svensk kung

Från september 1716 styrdes Sverige i nästan två år från Lund. Det är de kanske olyckligaste åren i Sveriges historia. Stora Nordiska Kriget hade rasat sedan år 1700. Svenskarna vann segrar i början, men från och med nederlaget vid Poltava och kapitulationen vid Perevolotjna var det mest motgångar. Magnus Stenbock hade visserligen besegrat danskarna vid […]

Karta 1704

Lund på Karl XIIs tid

I september 1716 drog krigarkungen Karl XII in i Lund och gjorde den lilla staden till sitt högkvarter i nästan två år. Lundaborna borde kanske känna sig smickrade men för den fattiga och krigshärjade staden blev den kungliga närvaron en uppoffring. Universitetet uppskattade förstås kungens intresse för föreläsningar och disputationer – men studenterna protesterade mot […]

Lundagårdsbisp

Lundagård före Hårleman

Ruiner och bökande svin Lundagård är för dagens lundabor den berömda och traditionsrika parken mellan domkyrkan och ”Gamla biblioteket”, Lundagårdshuset. I äldre tider hörde emellertid hela den nuvarande universitetsplatsen också dit och hela området var i århundraden omgärdat av murar och stängsel. Lundagård var under den katolska tiden i Danmarks historia de mäktiga ärkebiskoparnas residens. […]

Monumentet

Initiativet till ett resande av ett monument över slaget vid Lund 1676 togs av historikern Martin Weibull och De Skånska Landskapens Historiska och Arkeologiska Förening som han medverkat till att bilda 1866. Pengarna till Monumentet kom från en insamling och i inbjudan som var undertecknad av såväl danskar som svenskar skriver man att Monumentets syfte […]

slagetvidlund

Slaget vid Lund

Slaget vid Lund stod den 4 december 1676 i ett område norr om staden. Striden stod mellan den invaderande danska armén bestående av ungefär 13 000 soldater under Kristian V och den svenska armén bestående av ungefär 8 000 soldater under Karl XI. Det är ett av de blodigaste slag som stått på nordisk mark. […]

SVL_battlefield

Slaget vid Lund – bakgrund

Alltsedan freden i Roskilde år 1658 då Danmark tvingades att till Sverige avträda sina landsdelar öster om Öresund; Skåne, Halland, Blekinge och för en tid även Bornholm var den danska politiken inriktad på att återta det som förlorats. Ett tillfälle yppade sig år 1675 då Sverige genom sin allians med Frankrike drogs in i krig […]

slaget 02

Slaget vid Lund den 4 december 1676

Anmarschen och förtruppernas strid 01.30 bröt den svenska armén upp från sitt läger vid Lilla Harrie. 04.00 påbörjade den svenska armén övergången av Kävlingeån på isen vid Rinnebäcksmölla. 07.00 nådde täten på de svenska trupperna fram till i höjd med Stångby kyrka. Vid denna tidpunkt upptäckte danska posteringar i trakten av Västra Hoby att svenskarna […]