logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Jarring, Gunnar (1907 – 2002), diplomat, språkforskare

   Profiler

Jarring 1933
Gunnar Jarring (1907 – 2002) kom från en bondgård utanför skånska Viken och studerade i Lund. Här blev han student och så småningom docent i turkiska. Under andra världskriget knöts han till Utrikesdepartementet, sedan man upptäckt hans unika språkkunskaper.
Hans internationella karriär som diplomat och förhandlare är väl känd, och hans olika uppdrag sände honom bland annat till New Delhi, Teheran, Washington och Moskva. 1957-58 företräde han Sverige i FN:s säkerhetsråd och han var säkerhetsrådets informatör i Kashmirkonflikten. Han var också under en tid medlare i Mellanösternkonflikten (Israel och arabländerna efter sexdagarskriget).

Jarring fick med tiden två smeknamn. ”Turken” kallades han av kamraterna i Lund på grund av sina udda språkstudier och ”Musslan” eftersom han under åren som medlare aldrig gav några intervjuer eller kommentarer.

Kashgar
Som språkforskare reste
Jarring till Östturkestan hösten 1929 för att göra fältstudier till sin avhandling i turkisk språkvetenskap. Resan dit innebar två veckor på tåg genom Centralasien och två strapatsrika veckor på hästrygg längs Sidenvägen över Pamirbergen. När Jarring nådde den östturkiska staden Kashgar var det som att kliva rakt in i Tusen och en natt. Kashgar var fortfarande ett medeltida samhälle, som saknade elektriskt ljus, bilar och cyklar. Boktryckarkonsten hade inte introducerats. Alla böcker skrevs för hand av yrkesskrivare i basarerna. Han har berättat om det i sina memoarer.

Jarringsamlingen
Jarring förblev Lund trogen under hela sitt liv. Han arbetade en tid på Universitetsbiblioteket, och det var till UB han donerade sin samling uiguriska böcker och handskrifter. På UB finns också hela det Jarringska arkivet.

Jarring och Hermelin
I sin ungdom, som ung forskare, kom han i kontakt med Eric Hermelin, som då bodde som förstaklasspatient på S:t Lars. Jarring berättar om det första mötet:

Det var i Gleerupska Universitetsbokhandeln som jag första gången träffade Eric Hermelin. Det måste ha varit 1930. Jag hade då kommit tillbaka från en lång tid i Kashgar i den kinesiska provinsen Sinkiang. Hilmer Grönkvist, bokhandlaren själv, presenterade mig för en soignerad gentleman, stor, kraftig, välklädd, som jag ofta sett i bokhandeln och hört tala högt därinne bland böckerna, ofta mycket högt om de mest skilda ämnen.

– Här har baron en annan orientalist som just varit i Kashgar, sade Grönkvist.
– Sadi vari Kashgar, replikerade den elegante mannen.

Sadi var en av de stora klassiska persiska skalderna. Sadi och Kashgar förde mig samman med Eric Hermelin. Det ledde till en nära vänskap, som varade ända till hans död.”

Jarring tog lektioner i persiska för Hermelin. D.v.s. Hermelin högläste poesi, som han skanderade genom att slå handen i bordet så att tekopparna hoppade.

Jarring och Lund
Jarring var genom åren trofast sin ungdoms Lund. Anders Björck berättar om vänskapen mellan sin far, Gillis Björck, och Gunnar Jarring.

Varje år brukade Jarring besöka ”sin” Rotary-klubb och hålla föredrag i diverse ämnen.
Vid Föreningen Gamla Lunds höstmöte 1977 talade han över ämnet ”Lund är min världsbild” om studietiden i Lund och om sina återkommande besök i lärdomsstaden. Föredraget spelades in och finns att lyssna på via Kulturportal Lund.

Lyssna på Gunnar Jarring vid Föreningen Gamla Lunds höstmöte 1977 – ”Lund är min världsbild”.

Läs mer:
Jarring, Gunnar, Memoarer 1939-1952. 1981
Jarring, Gunnar, Sveriges förhållande till främmande makter: memoarer 1952-1964. 1983
Jarring, Gunnar, Utan glasnost och perestrojka: memoarer 1964-1973. 1989.

Gunnar Jarring, Åter till Kashgar: memoarer i nuet. 1979.

Text: Ingrid André

  Senast uppdaterad 26 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 28 februari, 2013 av Ingrid André