logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Karlin, Georg Fredrik Johansson (1859-1939), Kulturens grundare

   Profiler

Karlin Georg 1892. H Åsslund gif
Porträtt av Helmer Osslund

Georg Karlin var son till prästen Lars P Johansson (1818-1887) som efter att ha tjänstgjort på olika håll i Skåne 1868 tillträdde kyrkoherdetjänsten i Huaröd på Linderödsåsen.

År 1870 började Georg vid Privata Läroverket i Lund (det blivande Spyken) som då låg vid Vårfrugatan där Botulfsplatsen i dag breder ut sig. Mogenhetsexamen avlades 1879 vid Lunds universitet och i studentbrevet kallas han för första gången Karlin. Av en del att döma var det beundran för Karl XII som avgjort valet av efternamn. Själv brukade han skriva sig Georg J:son Karlin.

Studierna vid universitetet slutade utan examen men inriktningen mot det historiska fältet blev tydlig. Karlin engagerade sig i Landsmålsföreningen som samlade och studerade dialekter. Ur denna sprang 1882 Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige som detta år hade sin första utställning med skånska allmogeföremål. I och med detta hade han valt sin livsbana.

Kulturarv och världskultur
Georg Karlin blev den starkast drivande kraften i arbetet med Sveriges andra friluftsmuseum som öppnade 1892. Det första var Skansen (1891). Bägge föddes i en tid av stark samhällsomdaning där industrialismen och urbaniseringen uppfattades som hot mot det inhemska kulturarvet. Kulturen (Kulturhistoriska museet) gick dock en annan väg än Skansen. Redan 1892 hade Karlin vidgat museiambitionen till att omfatta världskulturen och på den vägen vandrade han vidare med allt väldigare och rumsligt vidsträckta samlingar. Redan från början intresserade han sig för lundaarkeologin som han får betraktas som grundläggare av. Ett av hans viktigaste initiativ var skapandet av jordbruksmuseet Östarp som invigdes av prins Gustaf Adolf (Gustav VI Adolf) 1924.

Sveriges färgstarkaste museichef
Karlin var självklar som chef för det nya museet och beklädde denna post ända till 1933 då han var 74 år gammal och hans skapelse råkat i stora ekonomiska svårigheter. 

Som person var Karlin en handlingsmänniska för vilken inga hinder var oöverkomliga. Han hade koleriskt humör och stark röst. Psykisk styrka krävdes för att arbeta under honom. Samtidigt inspirerade säkert hans visioner om världsmuseet i Lund. Han var något av en väckelsepredikant – ”Den ledande grundsatsen vid det Kulturhistoriska Museet […] är strävandet efter universalitet dvs att intet af allt det, med vilket ande och hand i förening uppfört den mänskliga kulturbyggnaden, får principiellt vara från samlandet uteslutet.” 

Georg Karlin var Sveriges färgstarkaste museichef och identifikationen med livsverket gjorde det extremt svårt för honom när den nödvändiga avsöndringen kom. Barnet hade då vuxit sig stort och starkt. 

Text: Claes Wahlöö

Läs mer:
Bringéus, Nils-Arvid, Karlin och Kulturen. Kulturens årsbok 1992.

 Läs om Kulturen – Kulturhistoriska museet i Lund.

  Senast uppdaterad 19 juni, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André