logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

  Litteratur

Om lundaförfattare och lundaböcker och om Lund i litteraturen.

Andrzej Ploskis: Sagt om Lund

Under lundakonstnären Andrzej Ploskis första år i Lund arbetade han i ett par omgångar på 80-talet som tecknare och layoutmakare på Stadsbiblioteket. Bland annat gjorde han ett par sommarutställningar med olika lundateman.  ”Sagt om Lund” var en av dem och i ett stort antal akvareller kommenterade han på sitt eget speciella vis kända människors beskrivningar […]

Cavefors, Bo (1935 – 2018), förläggare, författare

Förläggaren Bo Cavefors avled vid 82 åra ålder i oktober 2018. Som förläggare var han berömd och kontroversiell. Mest omtalad blev han genom den s.k. Caveforsaffären. Cavefors inledde sin verksamhet genom att grunda Bo Cavefors förlag i Lund 19599 med legendarisk adress Sandgatan 14. Han var född 1935 och alltså mycket ung. när han startade […]

Härbärget & Härbärgisterna

Härbärget, ett i Lund under de första årtiondena af 19 :e årh. existerande sällskap, hvars blomstringstid infaller på 1810-20-talen. Medlemmarna, ”härbärgisterna”, utgjordes hufvudsakligen af akademiska lärare, men äfven af skollärare och präster. Tegnér, hvilken var medelpunkten och själen i sällskapet, säger, ”att det var själssympati, lefnadslust, ungdomlig världsåsikt och litterära intressen, icke reglementariska föreskrifter och […]

Litteratörernas Lund

Ett samtal mellan Nils Palmborg och K. Arne Blom i anledning av Palmborgs bok ”Litteratörernas Lund” från 1985. Om författare i Lund från Egil Skallagrimsson till Niklas Törnlund.Filmat 1986. 90 min.

LU 350 år

”Lunds universitet under 350 år” är titeln på ett praktfullt bokverk som lärosätet gett ut för att fira sitt jubileum. Den underfundiga underrubriken ”Historia och historier” förmedlar ett nytt sätt att berätta om händelser, högtider, förändringar forskarbragder som utgör ett universitets historia. Det är människorna som syns – först och främst studenterna och deras lärare […]

Lund och litteraturen

I vilket förhållande står Lund och litteraturen? Vilka författare har strövat på dess gator, kurat i dess vindskupor, glammat på dess krogar? Svaret kan inte ges i denna trånga spalt, men några namn kan nämnas och några reflektioner kan göras.  Viktigast är att Lunds universitet och de författare som verkat här är mycket tätt knutna […]

Lundensare

Lundensare från fyra århundraden träder fram i en ny bok av Fredrik Tersmeden. De var alla kända av sin samtid men mer eller mindre bortglömda idag.De är universitetsöden och slumpmässiga fynd som författaren hittat i Lunds universitetsarkiv och som blivit kära vänner för honom.  En av dem är Lars Liedbeck som utnämndes till professor i […]

Om kanalerna i Lund

Det fanns mer vatten i centrala Lund förr i världen. I sin bok Om vattendragen och den äldsta bebyggelsen i Lund beskriver Hans Erlandsson bland annat hur det präglade det stora kvarteret norr om nuvarande Mårtenstorget, det som är avgränsat mot norr av Skomakargatan, mot öster av Kiliansgatan och mot väster av Svartbrödersgatan. På en […]

SAOB – ordboken i Lund

”Hon jobbar på Ordboken” kan man få höra i Lund. Vad menas? Med största sannolikhet refereras till SAOB, dvs Svenska Akademins ordbok och dess redaktion och förmodligen också till dess hus på Dalbyvägen 3. Länge arbetade dess medlemmar på UB men sedan några år har redaktionen sin hemvist i en villa nära forna Dövstumskolans park.  […]

Sjustjärnan – Viktor Rydbergs kamratkrets i Lund.

Oscar Swahn (1833-1908) var en av Viktor Rydbergs lundavänner. Han var född i Marstrand, men tog studenten i Lund. Efter avlagda examina blev han så småningom pedagog med inriktning på lärarutbildning. Han skrev flera böcker, bland annat Våra öfversittare. Ungdomsminnen och läroverksstudier. I ett avsnitt berättar han om kamratkretsen kring Viktor Rydberg. Texten är förkortad. […]

Skorstenarnas stad

Lunds industrihistoriska arv har inte vårdats lika väl som det akademiska. Men nu finns boken om Lund som industristad. Det är Gamla Lunds årsbok 2018 som berättar om ett Lund före och något efter Tetra Pak och Åkerlund & Rausing.Under 1970- och 80-talen revs de flesta av stadens industrimiljöer. I boken Skorstenarnas stad med Bianca […]

Tegnér bekransar Oehlenschläger

”Söndringens tid är förbi …” Den 23 juni 1829 lagerkransade Esaias Tegnér vid magisterpromotionen i Lunds domkyrka sin danske skaldebroder Adam Oehlenschläger. Tegnér formulerade därvid de ofta citerade orden ”Söndringens tid är förbi, och hon borde ej funnits i Andans fria, oändliga värld…”.Detta väckte enorm uppmärksamhet och händelsen har kallats skandinavismens födelsestund. Romantiken var den […]