logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lindblad, Otto (1809-1864), kompositör, körledare och klockare

   Profiler

Lindblad Otto

Otto Lindblad föddes 31 mars 1809 i Karlstorp Småland. Hans far var komminister. 
Tillsammans med sina syskon undervisades han i hemmet och fortsatte vid tio års ålder sina studier vid läroverket i Växjö. På läroverket var musikundervisningen undermålig men tillsammans med några kamrater bildade han en liten kör som vann en sådan uppskattning att den fick uppträda i biskopsgården inför skolans eforus Esaias Tegnér. 

Hösten 1829 påbörjade han sina studier vid universitetet i Lund. 
Redan i Växjö hade han varit tvungen att arbeta som informator för att försörja sig. I Lund nödgades han undervisa samtidigt som han studerade, men helst ägnade han sig åt musik. Han spelade i Akademiska kapellet, Musikaliska sällskapet i Malmö, på musikaliska soaréer och ägnade sig åt körsång. Trots att han år 1838 blev ledare för Lunds studentsångförening och komponerade en ett stort antal verk för manskör kunde han knappt försörja sig.

Lunds studenter sjöng bäst
Hans kör inspirerade Köpenhamns studenter att också bilda en studentsångförening. Vid de skandinaviska studentsångarmötena var Lunds studentsångare alltid den bästa kören. Under en resa med ångbåt till Köpenhamn lyckades Otto Lindblad skriva, tonsätta och öva in en kvartettsång som framfördes när de steg i land. Med studierna var han inte så snabb. De hindrades ytterligare av att han i ett och ett halvt år var sjuk men år 1844 blev han filosofie magister. 

Bejublad Sverigeturné
År 1846 gjorde Otto Lindblad en bejublad turné runt om i Sverige med en kvartett ur kören för att samla in pengar till Akademiska föreningens planerade byggnad. Han hyllades både som kompositör och körledare och kunde vid hemkomsten till Lund överlämna en stor summa pengar till Akademiska föreningen. När kritik riktades mot den ekonomiska redovisningen blev Otto Lindblad så besviken att han lämnade sitt ledarskap av studentsångföreningen. Han skrev även sångcykeln ”Sångfåglarne” som beskriver händelseförloppet.

Klockare i Norra Mellby
För att kunna försörja sig utbildade Otto Lindblad sig till klockare. Trots att så gott som alla i studentkåren skrivit under en petition med begäran om årligt arvode åt Otto Lindblad som ansågs oumbärlig för studentsången beviljades pengar bara för ett år. Han sökte då och fick år 1847 tjänst som klockare i Norra Mellby och Tjörnarp. Några år senare år 1855 gifte han sig med pianoläraren Emma Andersson, dotter till restauratör Thor Andersson i Lund.
I Norra Mellby deltog han i jakter och umgicks med bland annat godsherren på Hovdala. Han var en skicklig skytt och hade därför fått smeknamnet Kula. Till sin stora lycka fick han en dotter. Det var ett musikaliskt barn som sägs ha nynnat redan i vaggan. En stor tragedi drabbade honom när barnet vid ett och ett halvt års ålder dog.

Sveriges första kyrkokör
Livet som klockare var besvärligt. Varken i Norra Mellby eller i Tjörnarp fanns någon orgel. Klockaren fick med sin sång leda psalmsjungandet. Otto Lindblad startade en av Sveriges första kyrkokörer. Den ska ha haft hundra deltagare. Kyrkorna var oeldade och mellan kyrkorna fick han gå.
År 1862 ådrog han sig en svår förkylning som övergick i lunginflammation. Han hämtade sig aldrig och dog den 26 januari 1864.

Hans sånger lever: Vintern rasat ut, Ur svenska hjärtans djup, Glad såsom fågeln, Till skogs en liten fågel flög.
I Professorsstaden i Lund heter en gata Otto Lindblads väg och 1908 restes med pompa och ståt hans byst i Lundagård. Studentsångarna firar den 31 mars hans födelsedag med sång vid graven i Norra Mellby.

Text: Margareta Wickström

2017-02

  Senast uppdaterad 29 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 20 april, 2019 av Ingrid André