logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Klint, Hilma af (1862 – 1944), konstnär

   Profiler

Hon föddes 1862 på Karlbergs slott i Stockholm. Eftersom hon var konstnärligt begåvad skrevs hon in på Tekniska Skolan, dagens Konstfack, och fortsatte sedan till Kungliga Konstakademin, som hon lämnade 1887. Hon blev en duglig porträtt-och landskapsmålare och i den kategorin hade hon kunnat göra en medelmåttig karriär om hon inte gått med i Teosofiska Samfundet 1889.


Tillsammans med några kamrater bildade hon där gruppen ”De Fem”. De höll hemliga seanser vari ingick automatiskt tecknande. Man ansåg sig ha direktkontakt med andevärlden och 1904 fick af Klint i uppdrag att i hemlighet måla ett stort verk på vad man kan kalla det astrala planet.

1906 började så Hilma skapa de målningar som skulle bli ”Målningar till Templet”. Sammanlagt blev det 193 tavlor, ett av de absolut första nonfigurativa verken i västvärlden. Vid sin död efterlämnade hon ca 1300 verk samt 125 antecknings- och skissböcker. Men i sitt testamente föreskrev hon att ingenting hon skapat fick visas förrän tidigast tjugo år efter hennes död.

1920 flyttade Hilma af Klint till Helsingborg och 1935 till Lund där hon bodde på Grönegatan 28.

1944 återvände hon norrut och dog i Djursholm 1944 i sviterna av en olyckshändelse. Inte många människor visste om hennes livsverk. Det finns inte heller några belägg för att hon låtit sig påverkas av sin tids föreställande formspråk. Det var hennes inre andliga ledare som inspirerade henne. Resultatet blev en synnerligen personlig bildvärld av genomgående abstrakta element.  Inte förrän 1986 fick hon sin första stora utställning.

Hilma av Klints konst förvaltas av en stiftelse. På Moderna Museet i Stockholm finns ett särskilt rum tillägnat henne. Hon uppmärksammas ständigt världen runt. I augusti förra året (2019) visades t.ex. hennes verk i Tel Aviv efter ha hängt på Guggenheims i New York.

Hilma af Klint är en annorlunda konstnär. Välkänd i konstvärlden men relativt okänd här hemma i Sverige.Denna anonyma kvinna är alltså en våra verkligt stora lundabor.

På adressen Grönegatan 28 bodde också en annan känd lundabo – författaren Amelie Posse. På Kulturnatten 2019 satte kommunen upp en minnestavla.

Text: Ingrid Meijling

Läs mer
Hilma af Klint: tidsandans visionär. Red Kurt Almqvist & Louise Belfrage. 2019.
Lindén, Gurli & Evensson, Anna Maria, Enheten bortom mångfalden. 1999.

  Senast uppdaterad 8 juli, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 19 januari, 2020 av Ingrid André