logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bengtsson Nils Otto

Bengtsson, Nils Otto (1913 – 1990), lärare och musiker

Nils Otto växte upp på Norra Vallgatan och blev med tiden amatörmusiker, lärare och mottagare av stadens kulturpris. Han förmedlade till Lunds innevånare – stora som små – en stark känsla för musicerandets glädje.  MusikenLunds Kammarmusiksällskap bildades våren 1944. Det första verk som framfördes var en stråkkvartett av Beethoven. Spelade gjorde Director musices Gerhard Lundqvist, tonsättaren […]

Holmstedt Gunnar

Holmstedt, Gunnar ”Mentor” ( 1903 – 1983), privatlärare

Gunnar Holmstedt – av sina närmare 3500 elever kallad Mentor – var under drygt 60 år privatlärare i Lund. Från elva års ålder fram till 1972 undervisade han elever, huvudsakligen från Katedralskolan och Spyken i  Lund, och lotsade generation efter generation fram till studentexamen. Gunnar Holmstedt föddes i Lund. Han var son till tapetserare- och […]

Kjellman Nils

Kjellman, Nils, (1911 – 2014), legendarisk rektor

Nils Kjellmans namn är nära förbundet med gymnasieskolan Spyken, vars rektor han var i 32 år (1944-1976). Han var född 1911 och efter studier i främst tyska tillträdde han en tjänst som ordinarie lärare 1941 vid vad som då hette Lunds privata elementarskola. Skolan kom sedan att heta Strömbergskolan efter att ha blivit kommunaliserad 1968, […]

Domskolan

Liebman, Erica (1738-1803), Kattes första kvinnliga elev.

En tidig representant för lundensisk intellektuell girl power är den unga Erica Liebman. Hon blev elev vid Katedralskolan i Lund redan 1742. Sen skulle det dröja ända till 1933 innan skolan öppnade sina dörrar för flickor. Erica föddes 1738 och var alltså bara fyra år när hon skrevs in vid skolan. Samtidigt skrevs hennes tvillingbror […]

Ljunghill

Ljunghill, K.G. (1911-1979), legendarisk skolchef

K G Ljunghill föddes i Lund, växte upp i Örkelljunga och präglades av den bygdens folkrörelser. Han tog lärarexamen vid folkskoleseminariet i Lund 1933 och från 1938 var han ordinarie lärare i staden. Tillsammans med tonsättaren John Fernström startades Lunds Ungdomsorkester 1951 och Lunds Stadsorkester.  Med folkskolläraren Nils Otto Bengtsson byggde han ut instrumentalmusiken till […]

Lundahl Nils

Lundahl, Nils (1858 – 1940), lärare, folkbildare och kommunalpolitiker

Nils Lundahl var skomakaresonen som blev skollärare. Född i Lunnarp vid Kverrestad blev han i unga år lärare i byskolan i Stenby. 1875 vandrade han den långa vägen från Lunnarp till Lund för att söka in vid Folkskoleseminariet. 1880 blev han ordinarie folkskollärare i Lund och han förblev staden trogen i sitt yrke ända till […]

Neander

Neander, Hilding Petrus (1881-1926) lärare och spexförfattare

Hilding Neander föddes i Lund som son till läroverksadjunkten vid Katedralskolan fil dr Ehrenfried Neander. Hilding togs in vid Katedralskolan 1890 och avlade 1899 studentexamen på den helklassiska linjen, varpå han skrev in sig vid universitetet. 1903 var han klar med sin fil kand och fyra år senare blev han lärare vid Privata högre lärarinneseminariet. […]

Rönström

Rönström, Anna (1847 – 1920), pedagog, skolgrundare

Anna Rönström var en av de kvinnor som startade flickskolor under en period då kvinnorna inte hade tillträde till läroverken. Hon hade mycket bestämda åsikter om flickors utbildning, som ibland skilde sig från både gemene mans och kvinnas, men också från huvudfåran i den etablerade kvinnobildningen.. Anna Rönström föddes 1847 i Mälby i Uppland, dotter […]

Tegnér Hedvig

Tegnér, Hedvig ( 1866 – 1961), konstnär och Ingeborg (1892 – 1996), lärare

I Lund väcker namnet Tegnér tankar på den store skalden Esaias (1782 – 1846) och hans gärning, hans staty på platsen med hans namn och kanske på hans hus på Gråbrödersgatan. Någon kanske minns hans sonson Elof (1843 – 1900), universitetsbibliotekarien. Elof var gift med konstnären Hedvig Tegnér och alltså var skalden farfarsfar till Elofs […]