logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Botaniska Museet

   Byggnader | Museer

RK_botaniskamuseet

Det yngsta huset i Botaniska trädgården är en nationalromantisk tegelbyggnad från 1913 efter ritningar av Theodor Wåhlin. Huset har bland annat inrymt Botaniska museet. Samlingarna finns numera på Porfyrvägen 20, Arkivcentrum Syd. Botaniska museet ingår sedan första januari 2010 i Biologiska institutionen inom Naturvetenskapliga Fakulteten.

Botaniska museets samlingar omfattar ca 2,5 miljoner exemplar av växter. De flesta av dessa är kärlväxter men även lavar, mossor och svampar är väl representerade.


Botaniska trädgården

Vid Östra Vallgatans östra sida ligger Botaniska trädgården eller Botan som den heter på lundensiska.

Redan snart efter inrättandet av universitetet i Lund uppstod planer på anläggande av en botanisk trädgård. Det blev dock först under det tidiga 1 700-talet som planerna realiserades och då på det som idag är Universitetsplatsen. Vid 1800-talets mitt hade ytan där blivit för trång och professorn i botanik Jacob Georg Agardh började verka för en förflyttning till den nuvarande platsen. Medel beviljades av riksdagen 1859-60. Trädgården anlades därefter 1862-67 under ledning av Agardh som också övervakade byggnationen. Agardh hade innan han satte igång sitt livs projekt rest mycket utomlands och studerat botaniska trädgårdar.

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 10 mars, 2010 av Rune Källén