logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Kyrkogatan 7

   Byggnader

GM_kyrkog1

I hörnet Kyrkogatan och Klostergatan ligger det hus som var Sparbanken Finns första bankpalats, och som man lät uppföra 1874. Fram till dess hade banken haft sina lokaler i gamla rådhuset, men nu fick man för första gången en egen byggnad.

Överst på gaveln finns en klocka, uppsatt 1881, vilken var till stor nytta för lundaborna. Det var nämligen inte så vanligt med klockor på den tiden. Gathörnet utanför kallades allmänt för Kritiska hörnan. Härifrån kunde man lätt komma till alla bankerna i staden för att omsätta växlar. Man var tvungen att göra detta innan en särskild tid på dagen, annars protesterades växeln. Om man saknade tillräckligt med namn på växeln kunde man ställa sig i Kritiska hörnen med förhoppning om att kunna haffa någon för att efter det snabbt ta sig till aktuell bank för att få växeln omsatt.

I hörnet av Kyrkogatan och Klostergatan ligger Lunds första egentliga bankpalats. I arkitektoniskt avseende representerade byggnaden något nytt i stadsbilden; fasaden anknyter till den italienska renässansen och bröt av mot den traditionellt ljusa putsarkitektur, som tidigare under 1800-talet varit förhärskandei Lund.

Huset är uppfört till tre våningars höjd med kraftig kvaderrustik av cementputs i bottenvåningen och med murverk av rött tegel i de övre våningarna. Fasaden är dekorerad med listverk och fönsteromfattningar i grå cement, framför allt i mellanvåningen med trekantiga kornischer och balustrar i fönsterbröstningarna. Upptill avslutas fasaden med en gesims med konsolfris under ett kraftigt taksprång. Hörnpartiet framhävs särskilt genom hörnkedjor, pilasterinramade fönster och ett krönande ur, tillkommet 1881.

Banklokalerna inrymdes i bottenvåningen och i de övre planen fanns stora bostadslägenheter. 1900 inreddes butiker i bottenvåningen och skyltfönster sattes in.

  Senast uppdaterad 17 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 21 september, 2009 av Rune Källén