logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Katedralskolan

   Byggnader | Skolor

KUM_katte01


Katedralskolan
grundades troligen 1085 efter en donation från Knut den helige och är därmed Nordens äldsta läroanstalt. 1837 flyttade skolan till sitt nuvarande läge mellan Stora Södergatan och Grönegatan, där den stora huvudbyggnaden kom att uppföras 1896. 1971 blev ”Katte” gymnasieskola.

Skolan har för närvarande fyra utbildningsprogram: Naturvetenskapliga programmet, Samhällsveteskapliga programmet, International Baccalaureate och en spetsutbildning i Historia.

Katedralskolans huvudområde består av fyra byggnader; Karl XII-huset (byggt på 1500-talet och 1716-1718 den svenske kungens residens), Bruniushuset, Svanegatshuset och Huvudbyggnaden (ritad av Alfred Hellerström) Skolan disponerar även över Parkskolan (”Katedralskolan Väster”) där handels- och administrationsprogrammet i huvudsak finns. Ekonomiämnena har sin institution här. Läs mer om Katedralskolans byggnader och deras historia här

Hösten 2007 tog man även delar av Svaneskolan i anspråk då utrymmet i Katedralskolan och Parkskolan inte räckte.

Läs mer:
Kattekonst
Spanska sjukan stängde Katte

  Senast uppdaterad 24 maj, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 22 november, 2010 av Rune Källén