logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Författarhuset

   Byggnader

RK_forfattarhuset

I detta hus – med gaveln ut mot Stora Tomegatan – bodde författaren Olle Hammarlund fram till sin död 1976 med sin familj, sina böcker och papegojan Sparrman.

Olle Hammarlund, född 1918, var journalist och författare. Han skrev personliga krönikor med drag av essä och kåseri, bland annat i tidskrifterna Industria, Böckernas värld och Vi.

Bostadshuset är i en våning av tegel och gråråsten med spetsigt, pappklätt sadeltak och inredd vind. Huset är placerat med gaveln mot gatan och har entré i sydfasaden mot en smal passage mellan denna och grannhuset. Fasaderna är putsade och målade i skarpt gul färg med målade, vita omfattningar runt fönsterna, som är sexrutade med grönmålade snickerier. Västgaveln mot gatan har en hög, avsatt, putsad, svart sockel och i muren tre synliga ankarslutar. Vid östgaveln mot trädgården finns en tillbyggnad i en våning med plåtklätt pulpettak, putsade, gula fasader och grönmålade terrassdörrar och fönstersnickerier. Tillbyggnaden går i vinkel utmed östgaveln och in i trädgården utmed den norra tomtgränsen.

Gathuset hade ursprungligen tak av tegel och var delat i två lägenheter. 1922 gjordes en liten tillbyggnad med tvättstuga vid östgaveln vilken senare ersattes med en veranda på samma plats. 1954 gjordes ännu en tillbyggnad med badrum vid verandans norrsida och 1972 ersattes båda dessa med den nuvarande vinkelbyggnaden vilken rymmer dels en utvidgning av östgavelns vardagsrum, dels badrum, arbetsrum, gästrum och förrådsutrymme.

Källa: Bevarandeprogrammet, Lunds kommun

  Senast uppdaterad 14 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 11 mars, 2010 av Rune Källén